Cristin-prosjekt-ID: 398728
Sist endret: 30. januar 2014, 14:44

Cristin-prosjekt-ID: 398728
Sist endret: 30. januar 2014, 14:44
Prosjekt

Kommunikasjon via tolk for ansatte i offentlig sektor i Norge

prosjektleder

Tatjana Radanovic Felberg
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunikasjon via tolk for ansatte i offentlig sektor i Norge

Vitenskapelig sammendrag

Behovet for tolking i offentlig sektor har økt betraktelig etter at innvandringen til Norge fra et større antal land begynte for snart førti år siden. Det er registrert behov for tolking i over 100 språk. Blant de viktigste utfordringene i bruk av tolk i offentlig sektor i Norge (dokumentert gjennom fem rapporter, IMDi)er tolkebrukerens (den offentlig ansattes) manglende kunnskap om kommunikasjon via tolk. Målet med prosjektet er å utvikle, prøve ut og evaluere en opplæringsmodul i kommunikasjon via tolk for ansatte i offentlig sektor.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tatjana Radanovic Felberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Hanne Skaaden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Training course facilitators for an introductory course in communication via interpreters for public service employees.

Felberg Radanovic, Tatjana . 2013, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

HiOA rapport, Kommunikasjon via tolk for offentlig anatte.

Felberg Radanovic, Tatjana . 2013, OSLOMETRapport
1 - 2 av 2