Cristin-prosjekt-ID: 398857
Sist endret: 19. mai 2017, 10:48

Cristin-prosjekt-ID: 398857
Sist endret: 19. mai 2017, 10:48
Prosjekt

Kompetanseheving- skole. Nordre Land

prosjektleder

Gro Løken
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
62517875
Sted
Anne Kostøl

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. januar 2012 Slutt: 20. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanseheving- skole. Nordre Land

Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er kompetanseheving innen de tre områdene klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering for læring. Hovedprinsippet for organisering og bruk av arbeidsmåter kan relateres til implementeringsstrategien "blended learning". Dette innebærer ulike tilnærminger til utdanning av profesjonsutøvere med sikte på både kunnskapstilegnelse og ferdighetsendring.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er kompetanseheving innen de tre områdene klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering for læring. Hovedprinsippet for organisering og bruk av arbeidsmåter kan relateres til implementeringsstrategien "blended learning". Dette innebærer ulike tilnærminger til utdanning av profesjonsutøvere med sikte på både kunnskapstilegnelse og ferdighetsendring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Lars Arild Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4