Cristin-prosjekt-ID: 399187
Sist endret: 30. januar 2014, 14:45

Cristin-prosjekt-ID: 399187
Sist endret: 30. januar 2014, 14:45
Prosjekt

Diskursanalyse i praksis

prosjektleder

Anne Birgitta Nilsen
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 1. juni 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diskursanalyse i praksis

Sammendrag

http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?id=80970

Vitenskapelig sammendrag

Boka inneholder konkrete eksempler på hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn. Den presenterer ulike tilnærminger som kritisk diskursanalyse, sosialesemiotikk, retoriske, sosiokognitive og etnografiske tilnærminger. I boka vektlegges de metodiske aspektene ved diskursanalysen, og det vises eksempler på analyse av blant annet gudstjenester, politiske taler, organisasjonsteker og medietekster. Boka er rettet mot forskere, master- og phd-studenter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Birgitta Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Aslaug Veum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Tonje Raddum Hitching

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rektor ved OsloMet - storbyuniversitetet

Bjørghild Kjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Pia Lane

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Slik lyder Herrens Ord multimodalt - om multimodal meningsskaping.

Øierud, Gunnfrid Ljones. 2011, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvordan analysere multimodalitet?

Øierud, Gunnfrid Ljones. 2011, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Presentasjon av boka: Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse.

Nilsen, Anne B Sølvberg. 2011, Retorikkseminaret. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Maktbegrepet i kritisk diskursanalyse: mellom medisinske og sosiale forståelser av funksjonshemming.

Grue, Jan. 2011, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hva er kritisk diskursanalyse?

Grue, Jan. 2011, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UIOAnnet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »