Cristin-prosjekt-ID: 399473
Sist endret: 9. november 2015 08:27

Cristin-prosjekt-ID: 399473
Sist endret: 9. november 2015 08:27
Prosjekt

Population Based Prospective Annual Assessment of Safety of Romiplostim Treatment in Adult Patients with Chronic Idiopathic (Immune) Thrombocytopenic Purpura (ITP) Based on National Health Registry Systems in Denmark, Sweden, and Norway

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima
ved Avdeling for blodsykdommer ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Amgen Inc.
 • Sykehuset Østfold HF
 • Århus Universitetshospital

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Population Based Prospective Annual Assessment of Safety of Romiplostim Treatment in Adult Patients with Chronic Idiopathic (Immune) Thrombocytopenic Purpura (ITP) Based on National Health Registry Systems in Denmark, Sweden, and Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for blodsykdommer ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold HF

Emil Nyquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2