Cristin-prosjekt-ID: 399838
Sist endret: 14. februar 2014, 12:29

Cristin-prosjekt-ID: 399838
Sist endret: 14. februar 2014, 12:29
Prosjekt

Osloprosjektet

prosjektleder

Marius Nygaard
ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2011 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Osloprosjektet

Sammendrag

En 200 kilo tung toppbjelke i limtre balanserer trygt i armene på ti elever og to lærere fra Sogn videregående skole. I en tidligere verkstedhall i Skar leir i Maridalen begynner et passivhus å ta endelig form.Eyab Ibrahim Omar (foran) og Kamil Basai viser stolt fram passivhusmodulen de er med på å bygge i i Skar leir i Maridalen.Foto: Karoline Lervik Det er ikke kantine. Elevene må bussen langt opp i skogen hver dag og det er ikke ei dame i mils omkrets. Det ser ikke ut til å skape noe stort frafall blant tømrerelevene ved Sogn videregående skole som deltar i Oslo-prosjektet. Snarere tvert i mot.- Vi hadde foreldremøte i går. Du vet, foreldrene har ikke nødvendigvis hørt guttungen fortelle så mye fra skolen før. Nå går praten livlig rundt kjøkkenbordet om både limtre og passivhus, forteller Kjetil Hardal som er lærer på tømrerlinja ved Sogn videregående skole.Relevant arbeidserfaringOppdraget er å bygge en passivhusmodul.. Underveis har studenter ved Arktitekthøyskolen i Oslo, ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus og studenter ved Fagskolen i Oslo tegnet, prosjektert og planlagt. Nå er det elevene ved VG2 byggteknikk ved Sogn videregående skole sin tur.- Når vi bygger noe på skolen er elevene vant til å få flere forsøk. I dette prosjektet er det mer som på en ordinær byggeplass. Som da vi skulle skru inn de 80 cm lange skruene som fester limtrebjelkene sammen og de gikk inn i en litt annen vinkel enn de skulle. Da måtte vi skrive avviksmelding, ta kontakt med arkitekten og finne en løsning, forteller Hardal.Tester ut ulike ventilasjonssystemerProfessor ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Marius Nygård har vært leder for Osloprosjektet.- Vi har fått testet ut mange nye løsninger i dette prosjektet som jeg tror vil påvirke andre byggeprosjekter senere, sier Nygård.I tillegg til en limtrekonstruksjon som er den første i sitt slag i Norden, tester prosjektet ut både naturlig ventilasjon og balansert ventilasjon med varmegjenvinning (passivhusløsning) i samme bygg. Vinduene vil ha automatisk åpning og lukking som kan overstyres manuelt. Med dette håper Nygård å skape større forståelse for hvordan de ulike systemene snakker sammen.

Vitenskapelig sammendrag

Osloprosjektet er organisert rundt et lite byggobjekt der passivhusløsninger er integrert. Bådemodulen og skolesamarbeidet er i prosjektbeskrivelsen satt inn i større sammenhenger som girnye typer utfordringer.En byggmodul må utformes slik at den kan produseres og settes sammen med andre enheterpå en måte som er effektiv i forhold til byggetid, materialbruk, areal, volum og energibehov.Konstruksjonene må utformes slik at de åpner for fleksible planløsninger og varierte fasadeuttrykk.Løsninger for lyd og brann må forberedes i oppbyggingen av den enkelte modulen. Det må ogsålegges til rette for oppvarmings- og ventilasjonsløsninger for enkle og sammensatte prosjekter.Prosjektet forutsetter samarbeid mellom fire skoler med forskjellige fagkretser,undervisningsmodeller og fagkulturer. Det er bred enighet om at flerfaglige perspektiver ogprosesser er avgjørende for utforming av bærekraftige bygg og byer, men det finnes få eksemplerpå samarbeid over så brede felt. AHO og HiOA forventes å drive forskningsorientert undervisningmen den må bygge på grunnleggende kunnskap om materialer, konstruksjoner, tilførselssystemerog produksjonsmåter. På AHO jobbes det prosjektorientert, mens HiOA har parallelle fagmoduler.Sogn videregående skole ønsker å undervise mer prosjektorientert og mindre timeplanbasert forå knytte utdanningen sterkere til utøvelsen av håndverk. Samtidig må skolen formidle generellkunnskap som gir forståelse av hvordan de bygde løsningene påvirkes av sol, vind, vann og laster.Fagskolen bygger ny kunnskap på en solid yrkesbakgrunn og utdanner fagfolk og ledere som måkunne kommunisere både vertikalt og horisontalt i byggeprosessene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Christian Nordahl Rolfsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet - storbyuniversitetet

Heidi Liavåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mads Mysen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4