Cristin-prosjekt-ID: 399844
Sist endret: 15. januar 2015 20:49
Cristin-prosjekt-ID: 399844
Sist endret: 15. januar 2015 20:49
Prosjekt

Ektodermal dysplasi og oligodonti: klinikk, behandlingsforløp og livskvalitet. En tverrfaglig tilnærming

prosjektleder

Janicke Cecilie Liaaen Jensen
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. november 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ektodermal dysplasi og oligodonti: klinikk, behandlingsforløp og livskvalitet. En tverrfaglig tilnærming

Vitenskapelig sammendrag

Oligodonti (medfødt mangel av seks eller flere tenner, bortsett fra visdomstenner) er et hyppig funn ved forskjellige former for ektodermal dyplasi (ED). ED inkluderer affeksjon av ytterligere ektodermale vev som hår, hud, negler, og svettekjertler. Mange permanente tenner kan mangle eller ha uttalt spiss form, noe som kan påvirke utseendet og oral funksjon i stor grad. Målet med studien er å undersøke hvordan oligodonti/ED påvirker oral helse, behandling og livskvalitet. Alle med oligodonti/ED registrert ved TAKO-senteret inviteres til å delta i en spørreundersøkelse angående orale forhold, forhold relatert til ektodermale vev, erfaringer med tannbehandling og livskvalitet. Et utvalg blir så forespurt om å delta i en utvidet helseundersøkelse med fokus på orale funn og behandling/behandlingsbehov. Deretter inviteres 10-12 enkeltpersoner til dypdeintervju og eventuelt fokusgruppeintervju for å kaste ytterligere lys over livskvalitet og behandlingsbehov ved oligodonti.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janicke Cecilie Liaaen Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Hilde Nordgarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Solfrid Sørgjerd Saltnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Amy Østertun Geirdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Rønnaug Ingun Sæves

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »