Cristin-prosjekt-ID: 400450
Sist endret: 4. mars 2021 21:29

Cristin-prosjekt-ID: 400450
Sist endret: 4. mars 2021 21:29
Prosjekt

Historiske perspektiver - Den norske barnehagen

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 100.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 275575
 • Høgskulen på Vestlandet
  Prosjektkode: 6000207

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Pedagogiske fag

Emneord

Lærerprofesjonalitet • Barnehage • Barns historie • Profesjonshistorie • Norsk utdanningshistorie • Kjønns og Kvinnershistorie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2009 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Historiske perspektiver - Den norske barnehagen

Sammendrag

Prosjektet studerer og dokumenterer profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag. Målgruppen er førskolelærerstudenter og ellers alle som er interesserte i barnehagens historie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet studerer og dokumenterer profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag. Målgruppen er førskolelærerstudenter og ellers alle som er interesserte i barnehagens historie.

 

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker, dokumenterer og formidler kunnskap om den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og fram til vår tid. Målet med prosjektet har vært å tilføre kunnskap om og innsikt i barnehagen og barnehagelærerutdanningens utvikling, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hvordan utvalgte aktører forteller om dette. Vi tar også for oss ideer og idealer som ligger til grunn for den norske modellen.  

Arbeidet prosjektet startet i 2009 med å søke opp personer med lang profesjonserfaring og som har unike personlige historier å fortelle fra sin tid som sentrale aktører i barnehagefeltet. Vi har kalt dem for pionerene. En pioner er en person som ved sitt virke har vært banebrytende «nybygger» på et bestemt område. Utvalgskriterier har vært at personene har historier å fortelle som kan belyse ulike sider ved barnehagen og barnehageutdanningens utvikling. I tillegg til arbeidet med pionerene, ble det også arbeidet med å utarbeide tidslinjer for utviklingen av barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge. Videre har vi også forsket på grunnlagstekster på jakt etter ideer og ideale fra historiske dokumenter og med formål om belyse dem med nytt blikk og aktualisere dem for vår tid. Vi legger vekt på at det vi utvikler skal være informativt og inspirerende. Undervisningsmateriale skal kunne gi kunnskap, innsikt og vidsyn.  

 Så langt består prosjektet av disse fire hoveddelene:

 1. Pionerens fortellinger
 2. Historiske tidslinjer som beskriver barnehagen og barnehagelærerutdanningens utvikling i Norge
 3. Tekstanalyser fra historiske dokumenter for å belyse nåtidige spørsmål
 4. Inspirasjonsmateriell

Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Gjennom livshistoriske intervjuer med pionerene får prosjektet fram levende og personlige stemmer. Det er ulike sider ved barnehagen og barnehagelærerutdanningens historie som blir dokumentert og formidlet.

Vi har arbeidet til dels med utgangspunkt i unikt og tilgjengelig visuelt kildemateriale og til dels ved å ta initiativ til livsfortellingssamtaler med noen utvalgte aktører. I fortellingene beskrives minner både fra det å være barn i barnehage, det å være student i en ny utdanning, det å utforme barnehagepolitikk, det å arbeide i bedriftsbarnehage, det å være rektor i førskolelærerutdanning og det å være en nasjonal og internasjonal aktør i sektoren.Forsker gruppen har arbeidet med narratologi, kildekritikk og refleksivitet for å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien av allmenn interesse.

Metode

Gjennom livshistoriske intervjuer med et utvalg av ulike sentrale aktører i barnehagesektoren, får prosjektet fram levende og personlige stemmer . Det er ulike sider ved barnehagehistorien som blir dokumentert og formidlet. 

Vi bruker historisk metode og tekstanalyser. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Ida Margrethe Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Alicja Renata Sadownik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Svein Ole Sataøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Geir Aaserud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Historical Roots of Exploration – Through a Fröbelian Third Space.

Eikset, Andrea ; Ødegaard, Elin Eriksen. 2020, Springer Nature. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

'Homo Viator' - historiske forestillinger om 'verden' som sted og veiviseren som pedagogisk ideal.

Ødegaard, Elin Eriksen. 2018, Fagbokforlaget. UIT, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barnehagehistoriske perspektiver. Ruth Frøyland Nilsen. Møtet med Piaget.

Sataøen, Svein Ole; Systad, Siv Birgitta; Aaserud, Geir. 2015, NTNU, HVLMultimediaprodukt

Barnehagehistoriske perspektiver. Åse Gruda Skard. Levevilkår for barn.

Sataøen, Svein Ole; Systad, Siv Birgitta; Aaserud, Geir. 2015, NTNU, HVLMultimediaprodukt

Barnehagehistoriske perspektiver. Åse Gruda Skard. Synet på barn.

Sataøen, Svein Ole; Systad, Siv Birgitta; Aaserud, Geir. 2015, NTNU, HVLMultimediaprodukt
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »