Cristin-prosjekt-ID: 400452
Sist endret: 12. desember 2014, 09:57

Cristin-prosjekt-ID: 400452
Sist endret: 12. desember 2014, 09:57
Prosjekt

Meningsskaping i barnehagen – studier av barns og voksnes samtalefortellinger

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 1. januar 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Meningsskaping i barnehagen – studier av barns og voksnes samtalefortellinger

Sammendrag

Prosjektet studerer samtalefortellinger som en samtalesjanger i dialogisk og kulturelt perspektiv. Det tar sitt utgangspunkt i avhandlingen Meningsskaping i barnehagen – Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger. De siste studiene er blitt utforsket med hensyn til analysetilnærminger og siktemålet er å bidra til ny metodologisk kunnskap om hvordan studere barnehagen som en danningsarena gjennom små barns deltakelse i narrative samtaler.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet studerer samtalefortellinger som en samtalesjanger i dialogisk og kulturelt perspektiv. Det tar sitt utgangspunkt i avhandlingen Meningsskaping i barnehagen – Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger. De siste studiene er blitt utforsket med hensyn til analysetilnærminger og siktemålet er å bidra til ny metodologisk kunnskap om hvordan studere barnehagen som en danningsarena gjennom små barns deltakelse i narrative samtaler.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Piracy in Policy:Children Influencing Early Childhood Policy in Norway.

Ødegaard, Elin Eriksen. 2012, Routledge. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Narrative practice as a site for studying conditions for children's cultural formation.

Ødegaard, Elin Eriksen. 2011, European Narratology Network. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

On the track of cultural formative practice : a chronotopic reading of young children's co-narrative meaning-making.

Ødegaard, Elin Eriksen. 2011, Peter Lang Publishing Group. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 3 av 3