Cristin-prosjekt-ID: 401585
Sist endret: 9. desember 2013, 13:20

Cristin-prosjekt-ID: 401585
Sist endret: 9. desember 2013, 13:20
Prosjekt

Tegneskolen 200 år

prosjektleder

Grete Refsum
ved Fellesadministrasjonen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fellesadministrasjonen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tegneskolen 200 år

Vitenskapelig sammendrag

Tegneskolen 200 år er initiert av Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), som et forprosjekt for et bredt anlagt forskningsprosjekt med mange større og mindre emner som planlegges gjennomført frem mot 200-årsjubileet i 2018.

Den Foreløbige Tegneskole ble etablert ved kongelig resolusjon i 1818. Tegneskolen var en viktig del av nasjonsbyggingen og skolen har hatt en overordentlig stor betydning for norsk kunst- og kulturliv. Fra tidlig 1900-tall var Tegneskolens offisielle navn Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, forkortet SHKS. Skolen hadde sitt tilhold i Ullevålsveien 5 fra 1903 til 2010. I 1996 ble SHKS innlemmet i KHiO og oppløst som institusjonell enhet i 2003. Skolens fagområder lever videre i KHiO innenfor de to fakultetene Design og Kunstfag. Prosjektet Tegneskolen 200 år vil få plass til mange fagpersoner og forskere fra ulike institusjoner og fagmiljøer, som har kompetanse i og interesse for emnet. Siden oppstart våren 2011 har det vært avholdt ett halvdagsseminar hvert semester. En mindre referansegruppe for prosjektet ble etablert høsten 2012. Det planlegges flere delprosjekter og utgivelse av en publikasjonsserie.

Se: http://www.khio.no/tegneskolen

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Grete Refsum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fellesadministrasjonen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1