Cristin-prosjekt-ID: 402811
Sist endret: 12. desember 2014, 12:26

Cristin-prosjekt-ID: 402811
Sist endret: 12. desember 2014, 12:26
Prosjekt

FIVIS Forskning på individuell vurdering i skolen

prosjektleder

Lise Vikan Sandvik
ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2011 Slutt: 1. november 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FIVIS Forskning på individuell vurdering i skolen

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet “Forskning på individuell vurdering i skolen” skal gå fra 2011 til 2014 med en økonomisk ramme på ca 6 mill kr, og er finansiert av Utdanningsdirektoratet. I utlysningen ønsket Udir å vinne mer kunnskap om hvordan vurdering stimulerer læring og hva som kjennetegner ulike klasseromspraksiser der vurdering brukes som et redskap for læring. Oppdraget føyer seg dermed inn i rekken av de siste årenes store interesse for sammenhengene mellom vurderingskulturer og elevers læringsprosesser og–utbytte. Selv om begrepet vurdering er formelt definert av norske utdanningsmyndigheter, er trolig forståelsen og anvendelsen av begrepet sterkt varierende i praksisfeltet. Det er også uklart hva det vil si å være kompetent som vurderer, og til tross for at man internasjonalt har problematisert vurderingskompetanse i mange år, finnes det ingen formell avklaring av dette i norsk sammenheng.

I vår studie vil vi derfor legge særlig vekt på sammenhengene mellom lærerens vurderingskompetanse og de ulike praksiser som finner sted i klasserommet. Vårt prosjekt har tre overordnede problemstillinger:

1) Hvordan tolkes og forstås begrepet vurdering av skoleeiere, skoleledere, lærere og elever?
2) Hvilke vurderingspraksiser finnes i norske klasserom?
3) Hvilken betydning har vurderingspraksisene for elevenes læring og læringsprosesser?

Metode

Kvantitativ kartleggingsstudie
Kvalitative observasjoner, intervjuer
Dokumentanalyser

Utstyr

Nvivo

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lise Vikan Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trond Hallgeir Buland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Inaktiv cristin-person

Gunnar Engvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Henning Fjørtoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Inger Dagrun Langseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).

Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bjørg Eva; Mordal, Siri. 2012, SINTEF, NTNURapport
1 - 1 av 1