Cristin-prosjekt-ID: 403064
Sist endret: 10. desember 2013, 15:23

Cristin-prosjekt-ID: 403064
Sist endret: 10. desember 2013, 15:23
Prosjekt

Det tilslørte verk : kryssningspunkter mellom arkitektur og kunstteori

prosjektleder

Stian Grøgaard
ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Kunsthøgskolen i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designteori

Emneord

Estetikk • Arkitekturteori

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2002 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det tilslørte verk : kryssningspunkter mellom arkitektur og kunstteori

Sammendrag

Prosjektet utforsker krysningspunkter mellom samtidens arkitektur- og kunstteori. Prosjektet har vært basert på diskusjonsmøter og utveksling av forelesere mellom Kunstakademiet og Kunsthøgskolen, Prosjektet har foreløpig resultert i et internasjonalt symposium i oktober 2004, og det forberedes utgivelse av en essayantologi på Pax forlag.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet utforsker krysningspunkter mellom samtidens arkitektur- og kunstteori. Prosjektet har vært basert på diskusjonsmøter og utveksling av forelesere mellom Kunstakademiet og Kunsthøgskolen, Prosjektet har foreløpig resultert i et internasjonalt symposium i oktober 2004, og det forberedes utgivelse av en essayantologi på Pax forlag.

Tittel

Veiled works : crossing points in contemporary art- and architectural theory

Sammendrag

The project explores crossovers in comtemporary architectural and art theory. It has run as a series of collaborative meetings and teaching exchanges, and culminated in an internasjonal symposium in October 2004. Publication of an essay anthology on Pax will follow.

Vitenskapelig sammendrag

The project explores crossovers in comtemporary architectural and art theory. It has run as a series of collaborative meetings and teaching exchanges, and culminated in an internasjonal symposium in October 2004. Publication of an essay anthology on Pax will follow.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stian Grøgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kunsthøgskolen i Oslo

Stein Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kunsthøgskolen i Oslo

Mari Hvattum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Bård Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Veiled Works and Blurred Contexts.

Hvattum, Mari. 2004, "International symposium on contemporary art and architectural theory" arrangert av KHIO og AHO. AHOVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1