Cristin-prosjekt-ID: 403194
Sist endret: 29. oktober 2013, 16:16

Cristin-prosjekt-ID: 403194
Sist endret: 29. oktober 2013, 16:16
Prosjekt

"Er det gud alt som glimrer?" Bevissthet og kompetanse på diakoni i et diakonalt sykehus

prosjektleder

Anita Strøm
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Kompetanse • Sykepleie • Profesjonsetikk • Diakoni • Sykehus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2002 Slutt: 1. juni 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Er det gud alt som glimrer?" Bevissthet og kompetanse på diakoni i et diakonalt sykehus

Sammendrag

Glimrende arbeid til pasients og pårørendes beste er sykehusets mål på diakoni omsatt i omsorg og medisinsk behandling. I institusjonenes strategidokument 2002-2007 står det at et mål for sykehuset er å styrke den diakonifaglige bevissthet og kompetanse blant ansatte med tanke på oppgaver i hverdagen.Som et ledd i kartlegging og valg av tiltak for å styrke bevisstheten om diakoni og diakonifaglig kompetanse, er det interessant å få vite mer om hva erfarne profesjonsutøvere mener dette er i yrkesutøvelse i og rundt arbeidshverdagen.Prosjektet Det diakonale sykehus i en postmoderne tid har sin bakgrunn i at ledelsen ved sykehuset ønsket en refleksjon over profilen. Hva innebærer det å være et diakonalt sykehus i vår tid? Hvordan skal vi forstå diakonibegrepet? Hva innebærer det diakonale ståsted i vårt møte med pasientene, og i forhold til våre prioriteringer og satsningsområder? Disse spørsmål ønskes aktualisert og drøftet slik at det blant ansatte i sykehuset skapes et eierforhold til sykehusets egenart, samtidig som sykehuset fremstår tydelig i sin eksterne kommunikasjon.Et delprosjekt er:Erfarne sykepleiere, med og uten diakonutdanning, sin oppfatning av bevissthet om diakoni og diakonifaglig kompetanse i sykepleieutøvelse i arbeidshverdagenArtikkel i avslutning

Vitenskapelig sammendrag

Glimrende arbeid til pasients og pårørendes beste er sykehusets mål på diakoni omsatt i omsorg og medisinsk behandling. I institusjonenes strategidokument 2002-2007 står det at et mål for sykehuset er å styrke den diakonifaglige bevissthet og kompetanse blant ansatte med tanke på oppgaver i hverdagen.Som et ledd i kartlegging og valg av tiltak for å styrke bevisstheten om diakoni og diakonifaglig kompetanse, er det interessant å få vite mer om hva erfarne profesjonsutøvere mener dette er i yrkesutøvelse i og rundt arbeidshverdagen.Prosjektet Det diakonale sykehus i en postmoderne tid har sin bakgrunn i at ledelsen ved sykehuset ønsket en refleksjon over profilen. Hva innebærer det å være et diakonalt sykehus i vår tid? Hvordan skal vi forstå diakonibegrepet? Hva innebærer det diakonale ståsted i vårt møte med pasientene, og i forhold til våre prioriteringer og satsningsområder? Disse spørsmål ønskes aktualisert og drøftet slik at det blant ansatte i sykehuset skapes et eierforhold til sykehusets egenart, samtidig som sykehuset fremstår tydelig i sin eksterne kommunikasjon.Et delprosjekt er:Erfarne sykepleiere, med og uten diakonutdanning, sin oppfatning av bevissthet om diakoni og diakonifaglig kompetanse i sykepleieutøvelse i arbeidshverdagenArtikkel i avslutning

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anita Strøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1