Cristin-prosjekt-ID: 403195
Sist endret: 7. november 2013, 13:47

Cristin-prosjekt-ID: 403195
Sist endret: 7. november 2013, 13:47
Prosjekt

Pasientopplæring i spesialisthelsetjenesten med lærings- og mestringssenter som organisatorisk ramme

prosjektleder

Anita Strøm
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin • Sykepleievitenskap

Emneord

Kronisk • Pasientundervisning • Mestring • Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2002 Slutt: 1. juni 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientopplæring i spesialisthelsetjenesten med lærings- og mestringssenter som organisatorisk ramme

Sammendrag

Som noen av dere vil være kjent med, har FFO fått midler til et forprosjekt til forskning på området helsepedagogikk og pasientopplæring. Utgangspunktet for forprosjektet er å studere lærings- og mestringssenter som organisatorisk rammebetingelse for å utvikle bedre pasientopplæring i spesialisthelsetjenesten. Innholdet i forprosjektet er å foreta litteratursøk og en enkel kartlegging av virksomheten i de lærings- og mestringssenterne som er etablert. Forprosjektets mål er å utvikle et forskningsprosjekt på området, og utforme søknad om prosjektmidler til Norges forskningsråd og/eller Helse og Rehabilitering. Foruten å fremme søknad om forskningsmidler, er planen å publisere en fagartikkel for å kommunisere resultatene inn i aktuelle miljø.19.12.02 Spørreskjemaundersøkelse/litteraturgjennomgang gjennomført

Vitenskapelig sammendrag

Som noen av dere vil være kjent med, har FFO fått midler til et forprosjekt til forskning på området helsepedagogikk og pasientopplæring. Utgangspunktet for forprosjektet er å studere lærings- og mestringssenter som organisatorisk rammebetingelse for å utvikle bedre pasientopplæring i spesialisthelsetjenesten. Innholdet i forprosjektet er å foreta litteratursøk og en enkel kartlegging av virksomheten i de lærings- og mestringssenterne som er etablert. Forprosjektets mål er å utvikle et forskningsprosjekt på området, og utforme søknad om prosjektmidler til Norges forskningsråd og/eller Helse og Rehabilitering. Foruten å fremme søknad om forskningsmidler, er planen å publisere en fagartikkel for å kommunisere resultatene inn i aktuelle miljø.19.12.02 Spørreskjemaundersøkelse/litteraturgjennomgang gjennomført

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anita Strøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1