Cristin-prosjekt-ID: 403219
Sist endret: 31. oktober 2013 16:55

Cristin-prosjekt-ID: 403219
Sist endret: 31. oktober 2013 16:55
Prosjekt

Frelsesarmeen 1 - Rus og helse

prosjektleder

Elsa Døhlie
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Helsetjenester • Rusmisbruk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Frelsesarmeen 1 - Rus og helse

Sammendrag

Utrede mulighetene for et utvidet helsetilbud for tunge rusmisbrukere

Vitenskapelig sammendrag

Utrede mulighetene for et utvidet helsetilbud for tunge rusmisbrukere

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elsa Døhlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anne Schanche Selbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

"Sykepleie på hjul" - en evaluering.

Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche. 2003, VIDRapport
1 - 2 av 2