Cristin-prosjekt-ID: 403243
Sist endret: 31. oktober 2013 17:07

Cristin-prosjekt-ID: 403243
Sist endret: 31. oktober 2013 17:07
Prosjekt

Injeksjoner

prosjektleder

Benedicte Sørensen Strøm
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Fjernundervisning • E-læring • Sykepleie • Undervisning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2003 Slutt: 31. oktober 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Injeksjoner

Sammendrag

Dette er en interaktiv lærebok i sykepleieprosedyrer hvor det blir beskrevet hvordan man setter subutane - og intramuskulære injeksjoner. Hver prosedyre er delt opp i seks sekvenser med en generell introduksjon til prosedyren. Deretter vil nødvendig utstyr og selve prosedyren bli vist, trinn for trinn. Ord og uttrykk som anvendes blir forklart i en egen del. Hver av prosedyrene blir også vist som video. Til slutt blir det gitt studieoppgaver til den enkelte prosedyre. Læreboken er utviket som et hjelpemiddel i undervisningen av sykepleiestudenter for å gi studentene mulighet til å studere prosedyrene som en forberedelse til praktisk ferdighetstrening i skolen.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en interaktiv lærebok i sykepleieprosedyrer hvor det blir beskrevet hvordan man setter subutane - og intramuskulære injeksjoner. Hver prosedyre er delt opp i seks sekvenser med en generell introduksjon til prosedyren. Deretter vil nødvendig utstyr og selve prosedyren bli vist, trinn for trinn. Ord og uttrykk som anvendes blir forklart i en egen del. Hver av prosedyrene blir også vist som video. Til slutt blir det gitt studieoppgaver til den enkelte prosedyre. Læreboken er utviket som et hjelpemiddel i undervisningen av sykepleiestudenter for å gi studentene mulighet til å studere prosedyrene som en forberedelse til praktisk ferdighetstrening i skolen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Benedicte Sørensen Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Hanne Maria S Bingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Subkutane- og intramuskulære injeksjoner. Interaktiv lærebok i praktiske ferdigheter.

Strøm, Benedicte; Bingen, Hanne Maria S. 2005, VIDDigitale læremidler
1 - 1 av 1