Cristin-prosjekt-ID: 403252
Sist endret: 11. juni 2018 11:23

Cristin-prosjekt-ID: 403252
Sist endret: 11. juni 2018 11:23
Prosjekt

Høgskole- og universitetssosialkontor, HUSK Osloregionen

prosjektleder

Elisabeth Brodtkorb
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Vitenskapsdisiplin

Emneord

Partnerskap • Samarbeid • Brukermedvirkning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2006 Slutt: 1. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Høgskole- og universitetssosialkontor, HUSK Osloregionen

Sammendrag

HUSK er et samarbeidsprosjekt der hensikten er å utvikle nye samarbeidsformer i sosialtjenesten mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Det er en arena for praktisk og teoretisk kunnskapsutveksling og -utvikling. HUSK Osloregionen er ett av i alt fire regionale HUSKprosjekter. HUSK Osloregionen er et samarbeid mellom Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo kommune ved bydelene Bjerke, Sagene og St. Hanshaugen, Bærum kommune og Velferdsalliansen/KREM.

Vitenskapelig sammendrag

HUSK er et samarbeidsprosjekt der hensikten er å utvikle nye samarbeidsformer i sosialtjenesten mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Det er en arena for praktisk og teoretisk kunnskapsutveksling og -utvikling. HUSK Osloregionen er ett av i alt fire regionale HUSKprosjekter. HUSK Osloregionen er et samarbeid mellom Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo kommune ved bydelene Bjerke, Sagene og St. Hanshaugen, Bærum kommune og Velferdsalliansen/KREM.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Brodtkorb

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2