Cristin-prosjekt-ID: 403253
Sist endret: 7. november 2013 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 403253
Sist endret: 7. november 2013 13:42
Prosjekt

"Noen kaller det kjærlighet"

prosjektleder

Anne Øfsti
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Kjærlighet • Kjønn • Makt • Seksualitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. januar 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Noen kaller det kjærlighet"

Sammendrag

Avhandlingen forsker på parterapeuter's diskurser om kjærlighet, intimitet, seksualitet og kjønn. Parterapeuter har stor inflytelse på hvordan par velger, når det gjelder om de skal fortsette som par eller ikke, og hvordan de opplever sitt parforhold. Stadig flere søker hjelp for parforholdet sitt og parterapeuter blir sett på som eksperter på kjærlighet. Det avhandlingen viser er at parterapeuter i liten grad bruker profesjonell kunnskap og forskning når de møter par, i stedet bruker de hverdagskunnskap om kjærlighet, hentet fra eget liv, media, kulturlivet og ulike religøse/filosofiske overbygninger. Intensjonen er at forskningen skal bidra til økt refleksitivet i utdanning av familieterapeuter, siden terapeuter innehar makt, implisitt og eksplisitt. I tillegg så er intimitet i sen-modernismen kompleks og trenger derfor praktikere som også reflekterer inn denne kompleksiteten i møte med par.

Vitenskapelig sammendrag

Avhandlingen forsker på parterapeuter's diskurser om kjærlighet, intimitet, seksualitet og kjønn. Parterapeuter har stor inflytelse på hvordan par velger, når det gjelder om de skal fortsette som par eller ikke, og hvordan de opplever sitt parforhold. Stadig flere søker hjelp for parforholdet sitt og parterapeuter blir sett på som eksperter på kjærlighet. Det avhandlingen viser er at parterapeuter i liten grad bruker profesjonell kunnskap og forskning når de møter par, i stedet bruker de hverdagskunnskap om kjærlighet, hentet fra eget liv, media, kulturlivet og ulike religøse/filosofiske overbygninger. Intensjonen er at forskningen skal bidra til økt refleksitivet i utdanning av familieterapeuter, siden terapeuter innehar makt, implisitt og eksplisitt. I tillegg så er intimitet i sen-modernismen kompleks og trenger derfor praktikere som også reflekterer inn denne kompleksiteten i møte med par.

Tittel

Some Call it Love: "Exploring Norwegian Systemic Couple Therapists? Discourses of Love, Intimacy and Sexuality"

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Øfsti

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1