Cristin-prosjekt-ID: 403258
Sist endret: 22. oktober 2013 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 403258
Sist endret: 22. oktober 2013 13:55
Prosjekt

Bruk av nettbaserte læringsplatformer i undervisning

prosjektleder

Laurance Habib
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av nettbaserte læringsplatformer i undervisning

Sammendrag

Prosjektet har som siktemål å skaffe bred innsikt i hvordan læringssystemer (LMS) best kan brukes i en pedagogisk sammenheng, dvs. hvordan LMS kan støtte studentenes læring og øke kvalitaten av undervisningen som tilbys i høyere utdanning. Vite mer om pedagogisk bruk av LMS (It's Learning). Delprosjektet på Diasos ser på studenters bruk av It's Learning til ikke-lærerstyrte aktiviteter.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som siktemål å skaffe bred innsikt i hvordan læringssystemer (LMS) best kan brukes i en pedagogisk sammenheng, dvs. hvordan LMS kan støtte studentenes læring og øke kvalitaten av undervisningen som tilbys i høyere utdanning. Vite mer om pedagogisk bruk av LMS (It's Learning). Delprosjektet på Diasos ser på studenters bruk av It's Learning til ikke-lærerstyrte aktiviteter.

Tittel

GOLEM: Generating Learning Using an Online Learning Environment as a Medium

prosjektdeltakere

prosjektleder

Laurance Habib

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Margrethe Sønneland

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2