Cristin-prosjekt-ID: 403259
Sist endret: 7. november 2013 15:59

Cristin-prosjekt-ID: 403259
Sist endret: 7. november 2013 15:59
Prosjekt

Sosialhjelp og sosiale bevegelser: Om Piqueteros-bevegelsen i Argentina

prosjektleder

Anne Margrethe Sønneland
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Argentina • Sosiale bevegelser

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2006 Slutt: 1. april 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosialhjelp og sosiale bevegelser: Om Piqueteros-bevegelsen i Argentina

Sammendrag

Prosjektet har som siktemål å få en bedre forståelse av de sosiale bevegelsene kalt piqueteros i Argentina, spesielt sett i forhold til hvordan myndighetenes bruk av workfareprogrammene påvirker rekruttering til organisasjonene samt organisasjonenes arbeid. Prosjektet baseres på feltarbeid i tre organisasjoner i en argentinsk provins.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som siktemål å få en bedre forståelse av de sosiale bevegelsene kalt piqueteros i Argentina, spesielt sett i forhold til hvordan myndighetenes bruk av workfareprogrammene påvirker rekruttering til organisasjonene samt organisasjonenes arbeid. Prosjektet baseres på feltarbeid i tre organisasjoner i en argentinsk provins.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Margrethe Sønneland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1