Cristin-prosjekt-ID: 403260
Sist endret: 7. november 2013, 10:50

Cristin-prosjekt-ID: 403260
Sist endret: 7. november 2013, 10:50
Prosjekt

Maktbalansering i Lærings- og mestringssenteret - om medvirkning og kunnskaper der erfarne brukere og fagfolk samarbeider om pasientopplæring

prosjektleder

Anita Strøm
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Pasientundervisning • Samhandling • Læring • Brukermedvirkning • Myndiggjøring • Samspill

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 8. april 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Maktbalansering i Lærings- og mestringssenteret - om medvirkning og kunnskaper der erfarne brukere og fagfolk samarbeider om pasientopplæring

Sammendrag

For mennesker med kronisk sykdom er god opplæring for å mestre konsekvenser for hverdagslivet like viktig som god medisinsk behandling. I 1997 ble det første Lærings- og mestringssenteret (LMS) etablert i Norge. Det ideologiske fundamentet i LMS er å inkludere tidligere pasienter som likeverdige aktører og å likestille brukerkunnskap og fagkunnskap. I LMS møtes helsepersonell med faglig innsikt og brukere med hverdagskompetanse til samarbeid om å planlegge, gjennomføre og evaluere læringstilbud spesielt rettet mot kronisk syke pasienter og deres pårørende, etter retningslinjer nedfelt i en bestemt arbeidsmetode (Standard metode). Standarden gir retningslinjer for samarbeidet og ikke for innholdet i ulike opplæringstilbud. Det er sparsomt med forskning internasjonalt om brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring av pasientundervisning. Hensikten med studien er systematisk å utforske hvordan Standard metode realiseres for å få fram ny kunnskap om interaksjonen i samarbeidsgruppene på LMS og betydningen av denne for reell medbestemmelse i utvikling av relevante læringstilbud.Studien har et kvalitativt utforskende design. Det er gjort intermitterende deltakende observasjon og intervju i tre LMS.

Vitenskapelig sammendrag

For mennesker med kronisk sykdom er god opplæring for å mestre konsekvenser for hverdagslivet like viktig som god medisinsk behandling. I 1997 ble det første Lærings- og mestringssenteret (LMS) etablert i Norge. Det ideologiske fundamentet i LMS er å inkludere tidligere pasienter som likeverdige aktører og å likestille brukerkunnskap og fagkunnskap. I LMS møtes helsepersonell med faglig innsikt og brukere med hverdagskompetanse til samarbeid om å planlegge, gjennomføre og evaluere læringstilbud spesielt rettet mot kronisk syke pasienter og deres pårørende, etter retningslinjer nedfelt i en bestemt arbeidsmetode (Standard metode). Standarden gir retningslinjer for samarbeidet og ikke for innholdet i ulike opplæringstilbud. Det er sparsomt med forskning internasjonalt om brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring av pasientundervisning. Hensikten med studien er systematisk å utforske hvordan Standard metode realiseres for å få fram ny kunnskap om interaksjonen i samarbeidsgruppene på LMS og betydningen av denne for reell medbestemmelse i utvikling av relevante læringstilbud.Studien har et kvalitativt utforskende design. Det er gjort intermitterende deltakende observasjon og intervju i tre LMS.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anita Strøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1