Cristin-prosjekt-ID: 403264
Sist endret: 21. desember 2017, 11:17

Cristin-prosjekt-ID: 403264
Sist endret: 21. desember 2017, 11:17
Prosjekt

Evaluering av Fransiskushjelpen

prosjektleder

Nina Karlsen
ved Institutt for helse ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Omsorg • Pårørende • Nettverk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2007 Slutt: 15. juni 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Fransiskushjelpen

Sammendrag

Fransiskushjelpen har drevet pleietjeneste med særlig fokus rettet mot alvorlig syke og døende i 30 år. Pleietjenester vektlegger nettverksbygging som en vesentlig faktor til å bidra til en trygg hjemmesituasjon for den syke og dens pårørende. Diakonhjemmet Høgskole utfører evaluering av pleietjenesten for å få tydeliggjort tjenestens styrker og svakheter med henblikk på å kartlegge kritiske faktorer og forbedringspotensialer.

Vitenskapelig sammendrag

Fransiskushjelpen har drevet pleietjeneste med særlig fokus rettet mot alvorlig syke og døende i 30 år. Pleietjenester vektlegger nettverksbygging som en vesentlig faktor til å bidra til en trygg hjemmesituasjon for den syke og dens pårørende. Diakonhjemmet Høgskole utfører evaluering av pleietjenesten for å få tydeliggjort tjenestens styrker og svakheter med henblikk på å kartlegge kritiske faktorer og forbedringspotensialer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nina Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Hilde Lausund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

1 - 1 av 1