Cristin-prosjekt-ID: 403272
Sist endret: 7. november 2013, 13:45

Cristin-prosjekt-ID: 403272
Sist endret: 7. november 2013, 13:45
Prosjekt

Oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse

prosjektleder

Tor Slettebø
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Fosterhjem • Rettigheter • Barnevern • Foreldre

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2007 Slutt: 1. mars 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse

Sammendrag

Prosjektet handler om hvordan barneverntjenesten kan gi foreldre en bedre oppfølging etter en omsorgsovertakelse. Det har som mål å innhente kunnskap om barneverntjenesten oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse. Prosjektet skal gi eksempler på gode rutiner for hvordan barneverntjenesten kan følge opp foreldrene, og det skal utarbeides et opplæringsprogram og en veileder som kan anvendes av ansatte i den kommunale barneverntjenesten. Datainnsamlingen består av en litteraturstudie, samt innhenting av informasjon ved hjelp av telefonintervjuer til ansatte ved sosial- og familieavdelingen hos fylkesmennene og fagteamene ved regionskontorene i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om hvordan barneverntjenesten kan gi foreldre en bedre oppfølging etter en omsorgsovertakelse. Det har som mål å innhente kunnskap om barneverntjenesten oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse. Prosjektet skal gi eksempler på gode rutiner for hvordan barneverntjenesten kan følge opp foreldrene, og det skal utarbeides et opplæringsprogram og en veileder som kan anvendes av ansatte i den kommunale barneverntjenesten. Datainnsamlingen består av en litteraturstudie, samt innhenting av informasjon ved hjelp av telefonintervjuer til ansatte ved sosial- og familieavdelingen hos fylkesmennene og fagteamene ved regionskontorene i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1