Cristin-prosjekt-ID: 403273
Sist endret: 22. oktober 2013, 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 403273
Sist endret: 22. oktober 2013, 13:41
Prosjekt

Bekjempelse av barnefattigdom og Utviklingsarbeid knyttet til unge 17-23 år og Fra barneverntiltak til boligetablering

prosjektleder

Tor Slettebø
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Bolig • Barnevern • Ungdom • Boligpolitikk • Fattigdom

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2007 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bekjempelse av barnefattigdom og Utviklingsarbeid knyttet til unge 17-23 år og Fra barneverntiltak til boligetablering

Sammendrag

"Bekjempelse av barnefattigdom" (2005-2008) er et prosjekt som tar sikte på å videreutvikle lokalt samarbeid og kompetanse for å styrket arbeidet med å forebygge og redusere fattigdom blant barn og ungdom. I tillegg tas det sikte på å utvikle og iverksette tiltak for å øke deltakelse og sosial integrering for barn og unge i lavinntektsfamilier.Prosjektet ?Utviklingsarbeid knyttet til unge 17-23 år i Drammen kommune? (2006-2009) har som mål å motvirke fattigdomsproblemer og reproduksjon av fattigdom gjennom godt ettervern, god rehabilitering og god oppfølging av ungdommer i kontakt med barneverntjenesten. Målgruppen er ungdommer som er i ferd med å avslutte et institusjonsopphold eller andre hjelpetiltak i regi av Senter for oppvekst. Prosjektet ?Fra barneverntiltak til boligetablering? (2007) har som mål å utvikle kompetanse, metoder og tiltak i arbeidet med å hjelpe utsatt ungdom til å etablere seg i egen bolig. Målgruppen er ungdommer som er i ferd med å avslutte et institusjonsopphold eller andre hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten.

Vitenskapelig sammendrag

"Bekjempelse av barnefattigdom" (2005-2008) er et prosjekt som tar sikte på å videreutvikle lokalt samarbeid og kompetanse for å styrket arbeidet med å forebygge og redusere fattigdom blant barn og ungdom. I tillegg tas det sikte på å utvikle og iverksette tiltak for å øke deltakelse og sosial integrering for barn og unge i lavinntektsfamilier.Prosjektet ?Utviklingsarbeid knyttet til unge 17-23 år i Drammen kommune? (2006-2009) har som mål å motvirke fattigdomsproblemer og reproduksjon av fattigdom gjennom godt ettervern, god rehabilitering og god oppfølging av ungdommer i kontakt med barneverntjenesten. Målgruppen er ungdommer som er i ferd med å avslutte et institusjonsopphold eller andre hjelpetiltak i regi av Senter for oppvekst. Prosjektet ?Fra barneverntiltak til boligetablering? (2007) har som mål å utvikle kompetanse, metoder og tiltak i arbeidet med å hjelpe utsatt ungdom til å etablere seg i egen bolig. Målgruppen er ungdommer som er i ferd med å avslutte et institusjonsopphold eller andre hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Åse Høvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ranveig Van der Meij

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anne Laukli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 4 av 4