Cristin-prosjekt-ID: 403274
Sist endret: 22. oktober 2013, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 403274
Sist endret: 22. oktober 2013, 14:08
Prosjekt

Brukerdialog i barnevernet

prosjektleder

Eva Thomsen
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Barnevern • Barn • Foreldre • Brukermedvirkning • Deltakelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukerdialog i barnevernet

Sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å gjennomføre brukerdialoger med barn og foreldre i kontakt med barneverntjenesten for å supplere kunnskap som kommer frem gjennom kvantitative undersøkelser. I tillegg har det vært å prøve ut nye former for kollektiv medvirkning for brukerne i barnevernet. Det ar vært gjennomført introduksjonsseminarer om brukerdialog med barneverntjenesten i ulike bydeler i Oslo, og enkelte bydeler er blitt fulgt opp med konsulentbistand.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å gjennomføre brukerdialoger med barn og foreldre i kontakt med barneverntjenesten for å supplere kunnskap som kommer frem gjennom kvantitative undersøkelser. I tillegg har det vært å prøve ut nye former for kollektiv medvirkning for brukerne i barnevernet. Det ar vært gjennomført introduksjonsseminarer om brukerdialog med barneverntjenesten i ulike bydeler i Oslo, og enkelte bydeler er blitt fulgt opp med konsulentbistand.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder

Sissel Seim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3