Cristin-prosjekt-ID: 403275
Sist endret: 22. oktober 2013, 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 403275
Sist endret: 22. oktober 2013, 14:12
Prosjekt

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: sammenstilling av resultater fra fem prosjekter

prosjektleder

Sidsel Muri Sverdrup
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Helse • Brukermedvirkning • Skjøtsel • Psykisk helsearbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. mars 2007 Slutt: 31. mai 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: sammenstilling av resultater fra fem prosjekter

Sammendrag

Prosjektet har hatt som mål å sammenstille resultater av fem prosjekter som har vært gjennomført i regi av Norges forskningsråd i forbindelse med evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Brukererfaringer har stått i fokus i samtlige prosjekter. Resultater fra prosjektene peker på at mye er oppnådd gjennom Opptrappingsplanen, men fortsatt er det forbedringspotensialer både med hensyn til brukermedvirkning, samordning og koordinering av tjenestene, ansvarsgrupper og individuell plan, informasjon, samt pårørendes rolle.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har hatt som mål å sammenstille resultater av fem prosjekter som har vært gjennomført i regi av Norges forskningsråd i forbindelse med evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Brukererfaringer har stått i fokus i samtlige prosjekter. Resultater fra prosjektene peker på at mye er oppnådd gjennom Opptrappingsplanen, men fortsatt er det forbedringspotensialer både med hensyn til brukermedvirkning, samordning og koordinering av tjenestene, ansvarsgrupper og individuell plan, informasjon, samt pårørendes rolle.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sidsel Muri Sverdrup

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1