Cristin-prosjekt-ID: 403278
Sist endret: 12. desember 2014, 12:25

Cristin-prosjekt-ID: 403278
Sist endret: 12. desember 2014, 12:25
Prosjekt

Lokalt kulturliv i endring.

prosjektleder

Olaf Aagedal
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Identitet • Kulturpolitikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 1. april 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lokalt kulturliv i endring.

Sammendrag

Prosjektet undersøker nye eller sterkt voksende trekk i lokalt kulturliv (som for eksempel festivalkultur, internasjonalisering, instrumentell bruk av kultur til lokal imagebygging og næringsutvikling). Prosjektet skal også analysere forholdet mellom slike "nye" trekk i kulturbildet og den form for "daglig kommunal kulturproduksjon" som skjer gjennom kommunale stillinger og institusjoner.Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Norsk Senter for bygdeforskning i Trondheim og DIAFORSK (Avdeling for forskning og utvikling ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo). Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker nye eller sterkt voksende trekk i lokalt kulturliv (som for eksempel festivalkultur, internasjonalisering, instrumentell bruk av kultur til lokal imagebygging og næringsutvikling). Prosjektet skal også analysere forholdet mellom slike "nye" trekk i kulturbildet og den form for "daglig kommunal kulturproduksjon" som skjer gjennom kommunale stillinger og institusjoner.Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Norsk Senter for bygdeforskning i Trondheim og DIAFORSK (Avdeling for forskning og utvikling ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo). Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olaf Aagedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Mariann Villa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ånund Brottveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Helene Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Sidsel Muri Sverdrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »