Cristin-prosjekt-ID: 403280
Sist endret: 29. oktober 2013, 16:29

Cristin-prosjekt-ID: 403280
Sist endret: 29. oktober 2013, 16:29
Prosjekt

Evaluering av NTT. En underveisevaluering av Nettverksterapeutiske tiltak i barnevernet.

prosjektleder

Ånund Brottveit
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Barnevern • Ungdom • Familie • Nettverk • Velferd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2006 Slutt: 19. januar 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av NTT. En underveisevaluering av Nettverksterapeutiske tiltak i barnevernet.

Sammendrag

Prosjektet er en underveisevaluering av et metodeprosjekt (Nettverksterapeutiske tiltak/NTT) innenfor barnevernet i regi av Bufetat. Hensikten er å finne ut hvordan NTT kan forbedres (formativ evaluering). Evalueringen fokuserer på samarbeidsforholdene mellom de ulike aktørene i NTT-prosjektet, aktørerfaringer, nyttevurderinger og grad av måloppnåelse. Evaluator er også bedt om å vurdere om de fastsatte målsettingene er faglig gode og realistiske. Fagpersoner fra de seks involverte fagteamene (Bufetat) er intervjuet, informanter innenfor barnevernstjenestene i fire involverte kommuner er intervjuet, samt deltakende miljøterapeuter.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en underveisevaluering av et metodeprosjekt (Nettverksterapeutiske tiltak/NTT) innenfor barnevernet i regi av Bufetat. Hensikten er å finne ut hvordan NTT kan forbedres (formativ evaluering). Evalueringen fokuserer på samarbeidsforholdene mellom de ulike aktørene i NTT-prosjektet, aktørerfaringer, nyttevurderinger og grad av måloppnåelse. Evaluator er også bedt om å vurdere om de fastsatte målsettingene er faglig gode og realistiske. Fagpersoner fra de seks involverte fagteamene (Bufetat) er intervjuet, informanter innenfor barnevernstjenestene i fire involverte kommuner er intervjuet, samt deltakende miljøterapeuter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ånund Brottveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kristin Margrete Briseid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Inger Oterholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4