Cristin-prosjekt-ID: 403292
Sist endret: 29. oktober 2013 16:33

Cristin-prosjekt-ID: 403292
Sist endret: 29. oktober 2013 16:33
Prosjekt

Evaluering av Trosopplæringsreformen

prosjektleder

Otto Hauglin
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Trosopplæringsreformen

Sammendrag

Legge til grunn Den norske kirkes lære om dåpen og de premisser som gjelder for Trosopplæringsreformen Beskrive trosopplæringens utforming, utvikling og konsekvenser. Gi informasjoner om hvilke erfaringer forsøksmenighetene, de døpte og deres foreldre har med trosopplæringen og hvilke resultater som blir oppnådd. Belyse konsekvensene av å ha vært forsøksmenighet Gi grunnlag for læring for forsøksmenighetene og prosjektledelsen, og for bedre styring av forsøket Gi grunnlag for å vurdere overgangen fra forsøk til varig reform. Gi et bidrag til religionspedagogisk forskning og forskning om trosopplæring.

Vitenskapelig sammendrag

Legge til grunn Den norske kirkes lære om dåpen og de premisser som gjelder for Trosopplæringsreformen Beskrive trosopplæringens utforming, utvikling og konsekvenser. Gi informasjoner om hvilke erfaringer forsøksmenighetene, de døpte og deres foreldre har med trosopplæringen og hvilke resultater som blir oppnådd. Belyse konsekvensene av å ha vært forsøksmenighet Gi grunnlag for læring for forsøksmenighetene og prosjektledelsen, og for bedre styring av forsøket Gi grunnlag for å vurdere overgangen fra forsøk til varig reform. Gi et bidrag til religionspedagogisk forskning og forskning om trosopplæring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Otto Hauglin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder

Olaf Aagedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Harald Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Elsa Døhlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4