Cristin-prosjekt-ID: 403295
Sist endret: 7. november 2013, 16:00

Cristin-prosjekt-ID: 403295
Sist endret: 7. november 2013, 16:00
Prosjekt

SPOR AV GUD, Guds-idéen i Emmanuel Levinas' filosofi.

prosjektleder

Magdalene Thomassen
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 1. juli 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SPOR AV GUD, Guds-idéen i Emmanuel Levinas' filosofi.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Magdalene Thomassen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1