Cristin-prosjekt-ID: 403320
Sist endret: 19. februar 2015 21:43

Cristin-prosjekt-ID: 403320
Sist endret: 19. februar 2015 21:43
Prosjekt

IDEA 2001 Bergen

prosjektleder

Stig Audun Eriksson
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Emneord

Teater • Pedagogikk • Utdanning • Dramapedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1998 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IDEA 2001 Bergen

Sammendrag

IDEA 2001 Bergen er den 4. verdenskongressen for the International Drama/theatre and Education Association. IDEA arbeider for drama/teater som en viktig del av den individuelle og kulturelle dannelse i utdannings- og fritidssektoren og er et internasjonalt forum og nettverk for pedagoger, kunstnere og forskere i drama/teater fra hele verden. IDEA 2001 Bergen har tittelen “Playing Betwixt and Between” - ”spill i mellomrommet” - en metafor for fagområdets arbeidsfelt. Fagområdet befinner seg imellom kunst og pedagogikk. Drama og teater som kulturell og pedagogisk praksis bruker dramatisk spill og perspektivbytter som sentrale midler til endring og utvikling. Med motivet “Playing Betwixt and Between” setter kongressen søkelyset på betydelige kulturelle virksomheter som utfordrer våre vante forestillinger om kunst og pedagogikk. Spill i mellomrommet betegner "spill i mulighetenes rom" - hvor prosesser av vekst, nyskaping, overføring, grensebrytning kan settes i gang. I tillegg til anvendt teaterforskning som prosjektets grunnlinje, inngår pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk kreativ virksomhet i prosjektet. Prosjektet er gjennomført med ca. 1000 deltakere i selve kongressuken. Fire publikasjoner er utgitt: Nordic Voices in Drama, Theatre and Education (utgitt 2001). Playing Betwixt and Between. The IDEA Dialogues 2001 (utgitt 2002). Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education (utgitt 2003). Playing Betwixt and Between - the Congress Video (produsert 2003). En omfattende dokumentasjon av hele prosjektet er utgitt som CDROM (2002) og ligger også tilgjengelig på Internett: www.idea2001.no Prosjektet er gjennomført av Høgskolen i Bergen (dramaseksjonen) og Landslaget Drama i Skolen, i samarbeid med IDEA internasjonalt. Neste IDEA verdenskongress vil foregå i Ottawa, Kanada, juli 2004: www.idea2004.ca

Vitenskapelig sammendrag

IDEA 2001 Bergen er den 4. verdenskongressen for the International Drama/theatre and Education Association. IDEA arbeider for drama/teater som en viktig del av den individuelle og kulturelle dannelse i utdannings- og fritidssektoren og er et internasjonalt forum og nettverk for pedagoger, kunstnere og forskere i drama/teater fra hele verden. IDEA 2001 Bergen har tittelen “Playing Betwixt and Between” - ”spill i mellomrommet” - en metafor for fagområdets arbeidsfelt. Fagområdet befinner seg imellom kunst og pedagogikk. Drama og teater som kulturell og pedagogisk praksis bruker dramatisk spill og perspektivbytter som sentrale midler til endring og utvikling. Med motivet “Playing Betwixt and Between” setter kongressen søkelyset på betydelige kulturelle virksomheter som utfordrer våre vante forestillinger om kunst og pedagogikk. Spill i mellomrommet betegner "spill i mulighetenes rom" - hvor prosesser av vekst, nyskaping, overføring, grensebrytning kan settes i gang. I tillegg til anvendt teaterforskning som prosjektets grunnlinje, inngår pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk kreativ virksomhet i prosjektet. Prosjektet er gjennomført med ca. 1000 deltakere i selve kongressuken. Fire publikasjoner er utgitt: Nordic Voices in Drama, Theatre and Education (utgitt 2001). Playing Betwixt and Between. The IDEA Dialogues 2001 (utgitt 2002). Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education (utgitt 2003). Playing Betwixt and Between - the Congress Video (produsert 2003). En omfattende dokumentasjon av hele prosjektet er utgitt som CDROM (2002) og ligger også tilgjengelig på Internett: www.idea2001.no Prosjektet er gjennomført av Høgskolen i Bergen (dramaseksjonen) og Landslaget Drama i Skolen, i samarbeid med IDEA internasjonalt. Neste IDEA verdenskongress vil foregå i Ottawa, Kanada, juli 2004: www.idea2004.ca

Tittel

IDEA 2001 Bergen

Sammendrag

IDEA 2001 Bergen is the 4th world congress for the International Drama/theatre and Education Association. IDEA has been formed to promote and advocate drama/theatre as an important part of a holistic human education, to provide an international forum and network for those working as educators, artists and researchers within the field of drama/theatre throughout the world. IDEA 2001 Bergen has the title “Playing Betwixt and Between” - a metaphor for the working area of drama/theatre and education. Our working area can be described as being “betwixt and between” art and pedagogy. Playing and fiction gives us an opportunity to review our cultural and mental foundations through new perspectives. Drama/theatre as cultural and pedagogical practise uses dramatic playing and changing perspectives as central means for change and development. With the motif “Playing Betwixt and Between” the congress illuminates essential cultural activities that are changing our accustomed conceptions of art and education. Playing Betwixt and Between indicates ”playing in a space of possibilities” – where processes of growth, creation, transference and breaking of boundaries may take place. In addition to applied theatre research as a baseline, the project will include pedagogical and artistic development work, and artistic creative work. The project has been realised with 1000 participants during the congress week. Four publications have been produced: Nordic Voices in Drama, Theatre and Education (printed 2001). Playing Betwixt and Between. The IDEA Dialogues 2001 (printed 2002). Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education (print. 2003). Playing Betwixt and Between - the Congress Video (produced 2003). An extensive documentation of the project is available on CDROM (2002) and on the Internet: www.idea2001.no The project has been realised by Bergen University College (Drama Department) and The Norwegian Association for Drama Teachers (LDS), in cooperation with IDEA internationally. Next IDEA World Congress will take place in Ottawa, Canada, July 2004: www.idea2004.no

Vitenskapelig sammendrag

IDEA 2001 Bergen is the 4th world congress for the International Drama/theatre and Education Association. IDEA has been formed to promote and advocate drama/theatre as an important part of a holistic human education, to provide an international forum and network for those working as educators, artists and researchers within the field of drama/theatre throughout the world. IDEA 2001 Bergen has the title “Playing Betwixt and Between” - a metaphor for the working area of drama/theatre and education. Our working area can be described as being “betwixt and between” art and pedagogy. Playing and fiction gives us an opportunity to review our cultural and mental foundations through new perspectives. Drama/theatre as cultural and pedagogical practise uses dramatic playing and changing perspectives as central means for change and development. With the motif “Playing Betwixt and Between” the congress illuminates essential cultural activities that are changing our accustomed conceptions of art and education. Playing Betwixt and Between indicates ”playing in a space of possibilities” – where processes of growth, creation, transference and breaking of boundaries may take place. In addition to applied theatre research as a baseline, the project will include pedagogical and artistic development work, and artistic creative work. The project has been realised with 1000 participants during the congress week. Four publications have been produced: Nordic Voices in Drama, Theatre and Education (printed 2001). Playing Betwixt and Between. The IDEA Dialogues 2001 (printed 2002). Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education (print. 2003). Playing Betwixt and Between - the Congress Video (produced 2003). An extensive documentation of the project is available on CDROM (2002) and on the Internet: www.idea2001.no The project has been realised by Bergen University College (Drama Department) and The Norwegian Association for Drama Teachers (LDS), in cooperation with IDEA internationally. Next IDEA World Congress will take place in Ottawa, Canada, July 2004: www.idea2004.no

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Bjørn Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kari Mjaaland Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Ørvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Introducing the IDEA 2001 Congress Handbook - the CDROM, and the IDEA 2001 Congress Video.

Eriksson, Stig A.. 2002, International Drama Education Research Conference, arr. Exeter University. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »