Cristin-prosjekt-ID: 403398
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403398
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Studentteaterfestival,Idea 2001, Bergen

prosjektleder

Eivind Rogne
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Emneord

Nettverksbygging • Dramapedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studentteaterfestival,Idea 2001, Bergen

Sammendrag

Planlegging, utvikling, organisering og gjennomføring av norges første studentteaterfestival for statlige høgskoler og universitet innenfor Nasjonalt nettverk for drama/teaterfag. Festivalen var en del av Idea 2001 - 4. verdenskongress for drama/teater og utdanning. Formålet for festivalen var nettverksbygging, rekruttering og felles presentasjonsforum for studenter i drama- og teaterfag.

Vitenskapelig sammendrag

Planlegging, utvikling, organisering og gjennomføring av norges første studentteaterfestival for statlige høgskoler og universitet innenfor Nasjonalt nettverk for drama/teaterfag. Festivalen var en del av Idea 2001 - 4. verdenskongress for drama/teater og utdanning. Formålet for festivalen var nettverksbygging, rekruttering og felles presentasjonsforum for studenter i drama- og teaterfag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Rogne

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1