Cristin-prosjekt-ID: 403409
Sist endret: 8. januar 2015 13:11

Cristin-prosjekt-ID: 403409
Sist endret: 8. januar 2015 13:11
Prosjekt

Drama i Bergen i 30 år

prosjektleder

Siv Ødemotland
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Emneord

Pedagogikk • Dramapedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2001 Slutt: 15. august 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drama i Bergen i 30 år

Sammendrag

Dramautdanningen ved Høgskolen i Bergen startet høsten 1971 med en årsenhet i dramapedagogikk. Dette var det første fordypningsstudiet i drama i Norden. Våren 2002 markerer 30 år siden første kullet dramastudenter gikk ut fra dramalinjen i Bergen. Prosjektet er initiert og gjennomført som både en faglig sosial samling og et etterutdanningskurs for tidligere og nåværende dramastudenter fra hele landet. 150 deltakere og 8 gjestelærere var registrert til samlingen. De faglige bidragene ble presentert i form av demonstrasjonsforedrag, forelesninger, workshops, multimediapresentasjon, kunstnerisk Inviterte gjesteforelesere som har hatt tilknytning til dramalinjen Nils Braanaas (Oslo), Torunn Kjølner (Århus), Janek Szatkowski (Århus), Tor Valen(Bergen). Faglige bidrag for øvrig ved faglærerne Stig A. Eriksson, Åse Løvset Glad, Kari Mjaaland Heggstad, Mette Bøe Lyngstad, Anne Ørvig.

Vitenskapelig sammendrag

Dramautdanningen ved Høgskolen i Bergen startet høsten 1971 med en årsenhet i dramapedagogikk. Dette var det første fordypningsstudiet i drama i Norden. Våren 2002 markerer 30 år siden første kullet dramastudenter gikk ut fra dramalinjen i Bergen. Prosjektet er initiert og gjennomført som både en faglig sosial samling og et etterutdanningskurs for tidligere og nåværende dramastudenter fra hele landet. 150 deltakere og 8 gjestelærere var registrert til samlingen. De faglige bidragene ble presentert i form av demonstrasjonsforedrag, forelesninger, workshops, multimediapresentasjon, kunstnerisk Inviterte gjesteforelesere som har hatt tilknytning til dramalinjen Nils Braanaas (Oslo), Torunn Kjølner (Århus), Janek Szatkowski (Århus), Tor Valen(Bergen). Faglige bidrag for øvrig ved faglærerne Stig A. Eriksson, Åse Løvset Glad, Kari Mjaaland Heggstad, Mette Bøe Lyngstad, Anne Ørvig.

Tittel

Drama in Bergen for 30 years

Sammendrag

Bergen University College has offered drama in education courses for 30 years, 1971 marking the start of the first one-year in-depth study of drama pedagogy in the Nordic countries. The project has been initiated and realised as partly a celebration and partly a continuing education course for students and teachers, who during the period up to spring 1972 has studied in the drama department in Bergen. Specially invited guests and the current staff in the department took part in the jubilee course.

Vitenskapelig sammendrag

Bergen University College has offered drama in education courses for 30 years, 1971 marking the start of the first one-year in-depth study of drama pedagogy in the Nordic countries. The project has been initiated and realised as partly a celebration and partly a continuing education course for students and teachers, who during the period up to spring 1972 has studied in the drama department in Bergen. Specially invited guests and the current staff in the department took part in the jubilee course.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Ødemotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Ørvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Åse Løvset Glad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Mjaaland Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Dramalæreren - med kroppen i rommet.

Heggstad, Kari Mjaaland. 2002, Jubileumskurs, Drama i Bergen - 30 år. HVLPoster

Workshop: Han hadde gule øyne...

Heggstad, Kari Mjaaland. 2002, Jubileumskurs - Drama i Bergen, 30 år. HVLPoster

"Eksamen" - en maskemimeforestilling (regi: Torunn Kjølner).

Ørvig, Anne; Ørvig, Anne; Tvedten, Johanne Øvstebø; Glad, Åse Marie Løvset; Glad, Åse Marie Løvset; Eriksson, Stig A.; Kjølner, Torunn. 2002, HIØ, HVLAnnet produkt
1 - 3 av 3