Cristin-prosjekt-ID: 403417
Sist endret: 10. desember 2007 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403417
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Worshop med studenter i La Paz, Bolivia

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. juli 2002 Slutt: 31. august 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Worshop med studenter i La Paz, Bolivia

Sammendrag

Dramafaglig arbeid med studenter i La Paz, Bolivia. Jeg holdt sommeren 2002 en dramaworkshop for studenter i La Paz, hvor vi satte fokus på hvordan en kan arbeide dramafaglige med en kjent tekst. Disse studentene er ledere for hver sine grupper. Målet er å finne ulike dramafaglige arbeidsmåter de kan arbeide med aktuell temaer i ulike aldersgrupper. Vi ønsker å søke om midler til å finansiere et kulturprosjekt i Bolivia, der studenter, lærere og skuespillere får erfaring med å utarbeide dramapedagogisk undervisningsmateriale og forestillinger de kan ta i bruk i sitt arbeid med barn, ungdom og voksne.

Vitenskapelig sammendrag

Dramafaglig arbeid med studenter i La Paz, Bolivia. Jeg holdt sommeren 2002 en dramaworkshop for studenter i La Paz, hvor vi satte fokus på hvordan en kan arbeide dramafaglige med en kjent tekst. Disse studentene er ledere for hver sine grupper. Målet er å finne ulike dramafaglige arbeidsmåter de kan arbeide med aktuell temaer i ulike aldersgrupper. Vi ønsker å søke om midler til å finansiere et kulturprosjekt i Bolivia, der studenter, lærere og skuespillere får erfaring med å utarbeide dramapedagogisk undervisningsmateriale og forestillinger de kan ta i bruk i sitt arbeid med barn, ungdom og voksne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Bøe Lyngstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1