Cristin-prosjekt-ID: 403423
Sist endret: 10. desember 2007 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403423
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

1000 SKULPTURER Et kulturprosjekt hvor musikk- og dramastudenter sammen med elever i grunnskolen utvikler en uteforestilling i Bergen by. Dette er et prosjektarbeid på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen.

prosjektleder

Kari Thorkildsen
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2003 Slutt: 15. juni 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

1000 SKULPTURER Et kulturprosjekt hvor musikk- og dramastudenter sammen med elever i grunnskolen utvikler en uteforestilling i Bergen by. Dette er et prosjektarbeid på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen.

Sammendrag

Prosjektet TUSEN SKULPTURER er forankret i L97, Rammeplan for lærerutdanningen og Rammeplan for førskolelærere. Når det gjelder grunnskoleelevene har prosjektet de samme intensjoner som Den kulturelle skolesekken. Dette er et tverrfaglig prosjekt med vekt på kunst og kultur og har som mål å gjøre studenter, grunnskolelever og lærere aktivt nyskapende og markant synlig i bybildet. September 2003 startet prosessen med en inspirasjonsdag og en kulturløype for førskolelærerstudenter med kunstfag som fordypning. Utover høsten 2003 og våren 2004 knytter studentene kontakt med to 1. klasser og deres lærere ved Landås skole. I samarbeider med disse utvikles en teater og musikkforestilling som skal foregå i området ved Lille Lunggårdsvannet. Publikum blir byens innbyggere og påmeldte klasser fra grunnskolen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet TUSEN SKULPTURER er forankret i L97, Rammeplan for lærerutdanningen og Rammeplan for førskolelærere. Når det gjelder grunnskoleelevene har prosjektet de samme intensjoner som Den kulturelle skolesekken. Dette er et tverrfaglig prosjekt med vekt på kunst og kultur og har som mål å gjøre studenter, grunnskolelever og lærere aktivt nyskapende og markant synlig i bybildet. September 2003 startet prosessen med en inspirasjonsdag og en kulturløype for førskolelærerstudenter med kunstfag som fordypning. Utover høsten 2003 og våren 2004 knytter studentene kontakt med to 1. klasser og deres lærere ved Landås skole. I samarbeider med disse utvikles en teater og musikkforestilling som skal foregå i området ved Lille Lunggårdsvannet. Publikum blir byens innbyggere og påmeldte klasser fra grunnskolen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Margun Boge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Trine Daviknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Ødemotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »