Cristin-prosjekt-ID: 403425
Sist endret: 12. januar 2015 10:05

Cristin-prosjekt-ID: 403425
Sist endret: 12. januar 2015 10:05
Prosjekt

Get2Gether in CREASIA

prosjektleder

Kari Thorkildsen
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

For

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. august 2003 Slutt: 1. september 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Get2Gether in CREASIA

Sammendrag

Peter Sabroe Seminariet er viden kjent for sine kulturprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Årets prosjekt var en del av Århus Festuke, og involverte studenter fra 4 - 5 seminar, 200 elever fra 8- 10 klasse, 20 elever fra videregående skoler, samt lærerer og kunstnere var involvert. Visjonene bak deres prosjekt, som vi var involvert som konsulenter i var å fremme: - kulturell mangfoldighed blant unge - en demokratisk ungdomskultur, som bygger på unges egne verdier og på ung-til-ung kommunikasjon - toleranse, forståelse, samt integrasjon både lokalt såvel som i en europeisk og internasjonal sammenheng - et felles ungdomsspråk gjennom udfoldelse av kreativitet og anvendelse av kunstneriske uttrykk. - de unges respekt for hverandres forskellige uttrykksformer på tvers av blant annet kjønn og etnisitet, og gjennom å styrke de unges tro på seg selv. - å skape og utvikle nye læringsrom for de studerende og dermed udvikle pedagogutdannelsen. Vi har lært mye om deres fokus på pedagogene i det offentlige rom og hvordan de samarbeider med andre institusjoner og slik skaffer midler til prosjekter som fremmer dette arbeidet. Vi har sett hvordan både elever, studenter, lærere og kunstnere arbeider tverrfaglig. Det var svært interessant å ta del i arbeidsprosessene ved dette seminaret, samt å se de endelige resultatene. Vi har lært hvordan lærerne både gir studentene handlingsrom og utfordringer, samtidig som de fungerer som konsulenter og på den måten kvalitetssikrer arbeidet.

Vitenskapelig sammendrag

Peter Sabroe Seminariet er viden kjent for sine kulturprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Årets prosjekt var en del av Århus Festuke, og involverte studenter fra 4 - 5 seminar, 200 elever fra 8- 10 klasse, 20 elever fra videregående skoler, samt lærerer og kunstnere var involvert. Visjonene bak deres prosjekt, som vi var involvert som konsulenter i var å fremme: - kulturell mangfoldighed blant unge - en demokratisk ungdomskultur, som bygger på unges egne verdier og på ung-til-ung kommunikasjon - toleranse, forståelse, samt integrasjon både lokalt såvel som i en europeisk og internasjonal sammenheng - et felles ungdomsspråk gjennom udfoldelse av kreativitet og anvendelse av kunstneriske uttrykk. - de unges respekt for hverandres forskellige uttrykksformer på tvers av blant annet kjønn og etnisitet, og gjennom å styrke de unges tro på seg selv. - å skape og utvikle nye læringsrom for de studerende og dermed udvikle pedagogutdannelsen. Vi har lært mye om deres fokus på pedagogene i det offentlige rom og hvordan de samarbeider med andre institusjoner og slik skaffer midler til prosjekter som fremmer dette arbeidet. Vi har sett hvordan både elever, studenter, lærere og kunstnere arbeider tverrfaglig. Det var svært interessant å ta del i arbeidsprosessene ved dette seminaret, samt å se de endelige resultatene. Vi har lært hvordan lærerne både gir studentene handlingsrom og utfordringer, samtidig som de fungerer som konsulenter og på den måten kvalitetssikrer arbeidet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2