Cristin-prosjekt-ID: 403435
Sist endret: 8. januar 2015, 13:47

Cristin-prosjekt-ID: 403435
Sist endret: 8. januar 2015, 13:47
Prosjekt

Bruk av uteskole i forebyggende og helsefremmende arbeid

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Bergen kommune

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre idrettsfag

Emneord

Arbeid • Tverrfaglig samarbeid • Kosthold • Tverretatlig samarbeid • Fysisk aktivitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2003 Slutt: 20. juni 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av uteskole i forebyggende og helsefremmende arbeid

Sammendrag

Prosjektets mål er å sette fokus på fysisk aktivitet og helse hos elever på mellomtrinnet i grunnskolen. Det er sentralt at Uteskole som arbeidsmåte benyttes. Prosjektet retter seg mot: Elever: - skal få et økt fokus på temaet fysisk aktivitet, kosthold, vvæskeinntak gjennom ordinær undervisning i heimkunnskap, kroppsøving og natur- og miljøfag - bruk av temagrupper - være med i Norges Idrettsforbunds "Trivselskampanje" NORGE RUNDT PÅ 21 DAGER. Foreldre: - temakvelder - felles arrangement foreldre, elever, lærere - informasjon til hjemmene Klassestyrer: - samarbeid med miljøet ved høgskolen både mht kompetanseutvikling og tilbud om studenter Høgskolen: - samarbeid med praksisfeltet - samarbeid mellom ulike miljø innenfor høgskolemiljøet: Idrett, uteskole og helsesøsterutdanning(fra 2004) - på sikt få andre høgskoler med Internasjonalisering: - Comeniusprosjektet: Outdoor learning. Healthy body - healthy mind

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets mål er å sette fokus på fysisk aktivitet og helse hos elever på mellomtrinnet i grunnskolen. Det er sentralt at Uteskole som arbeidsmåte benyttes. Prosjektet retter seg mot: Elever: - skal få et økt fokus på temaet fysisk aktivitet, kosthold, vvæskeinntak gjennom ordinær undervisning i heimkunnskap, kroppsøving og natur- og miljøfag - bruk av temagrupper - være med i Norges Idrettsforbunds "Trivselskampanje" NORGE RUNDT PÅ 21 DAGER. Foreldre: - temakvelder - felles arrangement foreldre, elever, lærere - informasjon til hjemmene Klassestyrer: - samarbeid med miljøet ved høgskolen både mht kompetanseutvikling og tilbud om studenter Høgskolen: - samarbeid med praksisfeltet - samarbeid mellom ulike miljø innenfor høgskolemiljøet: Idrett, uteskole og helsesøsterutdanning(fra 2004) - på sikt få andre høgskoler med Internasjonalisering: - Comeniusprosjektet: Outdoor learning. Healthy body - healthy mind

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kåre Råsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Liv Bente Aurlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune
1 - 3 av 3