Cristin-prosjekt-ID: 403452
Sist endret: 18. mai 2018, 11:29

Cristin-prosjekt-ID: 403452
Sist endret: 18. mai 2018, 11:29
Prosjekt

Kunstfagdidaktikk

prosjektleder

Aslaug Nyrnes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 158692

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maleri, tegning, grafikk • Nordisk litteratur • Humaniora • Musikkvitenskap

Emneord

Musikkpedagogikk • Didaktikk • Dramapedagogikk • Retorikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunstfagdidaktikk

Sammendrag

'Kunstfagdidaktikk' vil utforske aspekt ved ulike kunstfag - kunst og handverk, drama, dans, musikk, norsk (litteratur) sine didaktiske register, og slik utvikle (ein) didaktikk på desse fagas eigne premiss. Det plasserer seg mellom tradisjonell didaktisk forsking, og forsking i ulike kunstfag ved å vere både estetisk-retorisk og vitskapsfilosofisk orientert. Prosjektet studerer gjennom ulike delprosjekt konkrete kunstfaglege praksisar - utstilling, ulike dramafaglege former, dans framstilt i ny teknologi, musikal som didaktisk form, musikk i intermediale medier, opplesing som tolkande aktivitet - og kombinasjonsr av slike praksisar, og spør etter desse praksisane sine didaktiske former og potensiale. I tillegg, og som eit metaperspektiv, problematiserer prosjektet kunstfagavhandlinga som skriftform. Teoriramma er den klassisk-retoriske tradisjonen i møte med utfordringar frå nyare språkfilosofi, estetisk teori og hermeneutikk, særleg slik dette er utvikla i dr.avhandlinga Det didaktiske rommet (Nyrnes 2002). Prosjektet blir formidla gjennom lengre og kortare vitskaplege skriftformer, delvis også i kombinasjon med kunstfagas eigne formuttrykk. Prosjektet inkluderer ei stipendiatstilling: Goga, Nina: Argumentasjon og samtale i nyere norsk essayistikk for barn og ungdom.

Vitenskapelig sammendrag

'Kunstfagdidaktikk' vil utforske aspekt ved ulike kunstfag - kunst og handverk, drama, dans, musikk, norsk (litteratur) sine didaktiske register, og slik utvikle (ein) didaktikk på desse fagas eigne premiss. Det plasserer seg mellom tradisjonell didaktisk forsking, og forsking i ulike kunstfag ved å vere både estetisk-retorisk og vitskapsfilosofisk orientert. Prosjektet studerer gjennom ulike delprosjekt konkrete kunstfaglege praksisar - utstilling, ulike dramafaglege former, dans framstilt i ny teknologi, musikal som didaktisk form, musikk i intermediale medier, opplesing som tolkande aktivitet - og kombinasjonsr av slike praksisar, og spør etter desse praksisane sine didaktiske former og potensiale. I tillegg, og som eit metaperspektiv, problematiserer prosjektet kunstfagavhandlinga som skriftform. Teoriramma er den klassisk-retoriske tradisjonen i møte med utfordringar frå nyare språkfilosofi, estetisk teori og hermeneutikk, særleg slik dette er utvikla i dr.avhandlinga Det didaktiske rommet (Nyrnes 2002). Prosjektet blir formidla gjennom lengre og kortare vitskaplege skriftformer, delvis også i kombinasjon med kunstfagas eigne formuttrykk. Prosjektet inkluderer ei stipendiatstilling: Goga, Nina: Argumentasjon og samtale i nyere norsk essayistikk for barn og ungdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Musikkdidaktikk og intermedialitet.

Dyndahl, Petter. 2005, Kunstfagdidaktikk - Seminar om musikk og språk. HINNPoster

DICE-prosessen sett fra Bergen.

Heggstad, Katrine. 2010, Terningen er kastet (DICE). HVLVitenskapelig foredrag

Drama i skolen som forskningsprosjekt.

Eriksson, Stig A.. 2010, HVLIntervju

DICE Conference - first official presentation.

Eriksson, Stig A.. 2010, HVLAnnet produkt
1 - 5 av 198 | Neste | Siste »