Cristin-prosjekt-ID: 403464
Sist endret: 15. juni 2021, 12:38

Cristin-prosjekt-ID: 403464
Sist endret: 15. juni 2021, 12:38
Prosjekt

Outdoor Education - didactic practices

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre idrettsfag • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

Kulturlandskap • Natursyn • Fysisk form / kondisjon • Kystlandskap • Kroppsøving • Mat og helse • Uteskoler • Naturfag • Byer / steder

Kontaktinformasjon

Telefon
55585928
Sted
Bjørg Oddrun Hallås

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2000 Slutt: 1. november 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Outdoor Education - didactic practices

Sammendrag

Uteskole og fysisk form. Sammenhengen mellom uteskole og økt fysisk aktivitet/bedret fysisk form. Kartlegging av elevers aktivitetsnivå på en uteskoledag og en mer tradisjonell skoledag. Pilotprosjekt hvor registrering av pulsfrekvensen til elever i6.klasse og registrering av den tiden de er fysisk aktive, blir gjennomført. Pulsfrekvens blir her et mål for intensitet på fysisk aktivitet både på en uteskoledadg og en mer tradisjonell skoledag.

Populærvitenskapelig sammendrag

MÅL

Prosjektet har som mål og løfte frem ny kunnskap om bruk av uteskole i grunnopplæringen og høyere utdanning. Prosjektet utforsker uteskole som arbeidsmåte, som tverrfaglig praksis i skolefagene kroppsøving, mat & helse og naturfag og hvordan uteskole kan være en tilnærming til arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene ( å kunne lese, å kunne skrive, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne regne, og digitale ferdigheter. 

I prosjektet er det forsket på bruk av arbeidsmåten uteskole sett i forhold til fysisk form hos skoleelever.  Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom uteskole og økt fysisk aktivitet/bedret fysisk form. Andre studier som kan si noe om, hvordan, for hvem og når uteskole eventuelt kan ha en effekt er interessant å utforske.

Prosjektet utforsker didaktiske praksiser i, ved og på vann og er forankret i en tverrfaglig tilnærming til bærekraftig utvikling og miljødebatt.

The project:

 • Outdoor Education in Schools and Higher Education in Norway
 • Outdoor Education in Physical Education, Food and Health and Science.
 •  
 • Kartlegging av elevers (11-12 åringer) aktivitetsnivå på uteskoledager og mer tradisjonelle skoledager.
 • Kartlegging av aktivitetsnivå til og fra skolen, på skolen og i fritiden hos 11-12 åringer i Norge og Island.
 •  
 • Fysisk aktivitet på mellomtrinnet.
 • Skøyteidretten som tverrfaglig arbeid i skolen i skolen
 • Svømmeopplæring i kroppsøvingsfaget.
 • Bruk av kajakk - en didaktisk praksis
 • Bruk kroppen, men glem kroppen - utprøving av areidsmåter i kroppsøving og naturfag som vektlegger bevegelse i natur og hvor mangfold i natur tematiseres som innhold i undervsningen

STATUS

Prosjektet er pågående.

Metode

Kvantitativ

Kartlegging gjennom registrering av hjertefrekvens - intensitet (puls), omfang (skritteller/pedometer) og bruk av aktivitetsregistreringsskjema

KVALITATIV: Lærere og elevers oppfatninger vedrørende bruk av uteskole.

Foreign Students and Outdoor Education

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Camilla Helene Hallås Farestveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tone Constance Martinessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ecocritical lesson studies in Physical Education - an efficient way of developing awareness of the lack of environmental concern in outdoor practices?

Hallås, Bjørg Oddrun. 2019, Forskningskonferanse Kroppsøvingskonferansen, 2019. HVLVitenskapelig foredrag

Hva forteller barnelitteraturen og barnas utsagn om natur, friluftsliv og bærekraftighet?

Hallås, Bjørg Oddrun; Gurholt, Kirsti Pedersen. 2018, Kroppsøvingskonferansen 2018. NIH, HVLVitenskapelig foredrag

Uteskole research in Norway. Results and discussion.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2018, Existing evidence about the effects of Udeskole . HVLVitenskapelig foredrag

Fremtiden på våre strender, av Knut Langeland.

Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin; Duinker, Arne; Eikhaug, Runar. 2017, HAVFORSK, HVLIntervju

Mat i fjæra.

Aadland, Eli Kristin; Duinker, Arne. 2017, HAVFORSK, HVLDigitale læremidler
1 - 5 av 56 | Neste | Siste »