Cristin-prosjekt-ID: 403470
Sist endret: 23. august 2013, 15:21

Cristin-prosjekt-ID: 403470
Sist endret: 23. august 2013, 15:21
Prosjekt

Hvordan foregår komponering i musikkfaget?Delprosjekt under musikkseksjonens prosjekt Hva foregår i musikkfaget i grunnskolen? Fortellinger fra det musikkpedagogiske praksisfeltet i 2005

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Annen musikkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. august 2004 Slutt: 1. juni 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan foregår komponering i musikkfaget?Delprosjekt under musikkseksjonens prosjekt Hva foregår i musikkfaget i grunnskolen? Fortellinger fra det musikkpedagogiske praksisfeltet i 2005

Sammendrag

Komponering er en av de fire grunnleggende og gjennomgående musikalske aktivitetsformene i L97. Prosjektet søker å undersøke hvordan komponering foregår i musikkfaget gjennom casestudier av 6.klasser ved to forskjellige skoler våren 2005. Metode: Deltakende observasjon med tilhørende feltintervjuer.

Vitenskapelig sammendrag

Komponering er en av de fire grunnleggende og gjennomgående musikalske aktivitetsformene i L97. Prosjektet søker å undersøke hvordan komponering foregår i musikkfaget gjennom casestudier av 6.klasser ved to forskjellige skoler våren 2005. Metode: Deltakende observasjon med tilhørende feltintervjuer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1