Cristin-prosjekt-ID: 403484
Sist endret: 17. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403484
Sist endret: 17. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Ny i Hordaland

prosjektleder

Gerd Grimsæth
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Veiledning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2004 Slutt: 15. juni 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny i Hordaland

Sammendrag

Ny i Hordaland er et samarbeidprosjekt med UiB, HSH og LH-NLA. Målet er å støtte de nyutdannede i deres arbeid gjennom veiledning. Innholdet skal være basert på de nyutdannedes behov og ønske, samt forskningsbasert kunnskap om de nyutdannede. Det vil bli søkt om nye midler slik at tilbudet kan nå ut til alle barnehager og skoler i løpet av en 3- års periode. Fra 2004/2005 holdes fellessamlinger, lokale samlinger innen hver utdanningsinstitusjon og veiledning/supervisjon på hver skole/barnehage hvert år.

Vitenskapelig sammendrag

Ny i Hordaland er et samarbeidprosjekt med UiB, HSH og LH-NLA. Målet er å støtte de nyutdannede i deres arbeid gjennom veiledning. Innholdet skal være basert på de nyutdannedes behov og ønske, samt forskningsbasert kunnskap om de nyutdannede. Det vil bli søkt om nye midler slik at tilbudet kan nå ut til alle barnehager og skoler i løpet av en 3- års periode. Fra 2004/2005 holdes fellessamlinger, lokale samlinger innen hver utdanningsinstitusjon og veiledning/supervisjon på hver skole/barnehage hvert år.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1