Cristin-prosjekt-ID: 403485
Sist endret: 17. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403485
Sist endret: 17. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Nye læreres profesjonelle utvikling og læring.

prosjektleder

Gerd Grimsæth
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Profesjonslæring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2004 Slutt: 15. august 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye læreres profesjonelle utvikling og læring.

Sammendrag

Prosjektet (undersøkelsen) er delundersøkelse nr.3 under prosjektet Broen utdanning - yrke. Den er tildelt midler under HIBs prosjekt: Tiltak for kunnskap og om samarbeid med yrkesfeltet. Undersøkelsen setter søkelsyset på hvordan og hvorledes profesjonslæringen finner sted i begynnelsen av et yrkesforløp. Vektleggingen vil være hvordan en nyutdannet lærer å bli en del av organisasjonen skole - og hvilke organisatoriske forutsetninger og individuelle læringsstrategier som gir den enkelte nyutdannede best utvikling til en funksjonell og god lærer.Det foregår intervju med nyutdannede og deres lokale veiledere på 4 ulike skoler i begynnelsen av 2005. Analyse og skriving av resultater som artikler og kapitler.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet (undersøkelsen) er delundersøkelse nr.3 under prosjektet Broen utdanning - yrke. Den er tildelt midler under HIBs prosjekt: Tiltak for kunnskap og om samarbeid med yrkesfeltet. Undersøkelsen setter søkelsyset på hvordan og hvorledes profesjonslæringen finner sted i begynnelsen av et yrkesforløp. Vektleggingen vil være hvordan en nyutdannet lærer å bli en del av organisasjonen skole - og hvilke organisatoriske forutsetninger og individuelle læringsstrategier som gir den enkelte nyutdannede best utvikling til en funksjonell og god lærer.Det foregår intervju med nyutdannede og deres lokale veiledere på 4 ulike skoler i begynnelsen av 2005. Analyse og skriving av resultater som artikler og kapitler.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1