Cristin-prosjekt-ID: 403488
Sist endret: 9. januar 2015, 10:03

Cristin-prosjekt-ID: 403488
Sist endret: 9. januar 2015, 10:03
Prosjekt

Læring gjennom veiledning

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Makt • Læring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læring gjennom veiledning

Sammendrag

Lære- og debattbok i veiledning. Boken handler om læringsrommet i veiledning. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner, gruppevise og individuelle vises hvordan kontekst og situasjon må bestemme måten veiledningen foregår på. veileder må kunne "lese" situasjonen, og "tone seg inn på" veisøkernes læringsbehov der og da. i noen situasjoner kan veielder tydeliggjøre sin stemme. gruppeveiledning øker muligheter for synligheten av flerstemmighet i veiledningsrommet. ulike måter å veilede på gir ulike utfordringer i veilederrollen. det sosiokulturelle perspektivet på veiledning framheves. boken tar opp maktforhold og etikk i veiledning.

Vitenskapelig sammendrag

Lære- og debattbok i veiledning. Boken handler om læringsrommet i veiledning. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner, gruppevise og individuelle vises hvordan kontekst og situasjon må bestemme måten veiledningen foregår på. veileder må kunne "lese" situasjonen, og "tone seg inn på" veisøkernes læringsbehov der og da. i noen situasjoner kan veielder tydeliggjøre sin stemme. gruppeveiledning øker muligheter for synligheten av flerstemmighet i veiledningsrommet. ulike måter å veilede på gir ulike utfordringer i veilederrollen. det sosiokulturelle perspektivet på veiledning framheves. boken tar opp maktforhold og etikk i veiledning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Randi Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Gunvor Markhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Margun Boge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Læring gjennom veiledning -Meningsskaping i grupper.

Ødegaard, Elin Eriksen; Boge, Margun; Moe, Randi; Markhus, Gunvor. 2009, Fagbokforlaget. HVLLærebok
1 - 1 av 1