Cristin-prosjekt-ID: 403495
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 403495
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Biomarkører ved cellulært stressrelaterte tilstander og sykdommer ved bruk av genomiske, proteomiske og bioinformatiske analyseverktøy - et prosjekt ved Institutt for akvakultur-,kjemi og bioingeniørfag

prosjektleder

Alvhild Alette Bjørkum
ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Basale biofag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biomarkører ved cellulært stressrelaterte tilstander og sykdommer ved bruk av genomiske, proteomiske og bioinformatiske analyseverktøy - et prosjekt ved Institutt for akvakultur-,kjemi og bioingeniørfag

Sammendrag

Endringer i gen- og proteinuttrykk skal måles for stressrelaterte proteiner ved cellulært stressrelaterte tilstander og sykdommer. Heat-shock proteinet Hsp-70 måles nå med ELISA-kit. Flere Hsp proteiner i serum, plasma og hvite blodceller skal måles. Målet er klinisk diagnose og prognose på grunnlag av proteinprofil og egen gen-mikromatrise.

Vitenskapelig sammendrag

Endringer i gen- og proteinuttrykk skal måles for stressrelaterte proteiner ved cellulært stressrelaterte tilstander og sykdommer. Heat-shock proteinet Hsp-70 måles nå med ELISA-kit. Flere Hsp proteiner i serum, plasma og hvite blodceller skal måles. Målet er klinisk diagnose og prognose på grunnlag av proteinprofil og egen gen-mikromatrise.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Alvhild Alette Bjørkum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1