Cristin-prosjekt-ID: 403497
Sist endret: 11. februar 2005, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403497
Sist endret: 11. februar 2005, 00:00
Prosjekt

Kunstfagavhandlinga

prosjektleder

Aslaug Nyrnes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Litteraturvitenskapelige fag

Emneord

Retorikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunstfagavhandlinga

Sammendrag

Prosjektet skal synleggjere aspekt ved kunstfagavhandlingas retorikk, og drøfte og problematisere denne i forhold til vitskapsteoretiske føringar for problemformulering, metode, teorikrav, forskingsdesign og skrivemåte. Med det ønskjer prosjektet å bidra til å utvikle sambandet forskingspraksis - retorikk - vitskapsteori for det kunstfaglege feltet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal synleggjere aspekt ved kunstfagavhandlingas retorikk, og drøfte og problematisere denne i forhold til vitskapsteoretiske føringar for problemformulering, metode, teorikrav, forskingsdesign og skrivemåte. Med det ønskjer prosjektet å bidra til å utvikle sambandet forskingspraksis - retorikk - vitskapsteori for det kunstfaglege feltet.

Tittel

Artistic Research and Development (Artistic R & D) and Rhetoric

Sammendrag

The aim of the project is to develop the connection between artistic development and research and rhetoric.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to develop the connection between artistic development and research and rhetoric.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kunstfag, kunstfagforsking og retorikk.

Nyrnes, Aslaug. 2004, Fagforskarkonferansen "Läroprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysning", Forskarutbildningen for sløydlærare, Un zonprosjektet, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi i Vasa og fakulteten för lärarutb. HVLVitenskapelig foredrag

Å skrive avhandling - retoriske perspektiv.

Nyrnes, Aslaug. 2004, utenTitteltekst. HVLVitenskapelig foredrag

Forsking som språkarbeid - retoriske perspektiv.

Nyrnes, Aslaug. 2004, Landskonferanse for nettverk for dramalærarutdannarar.. HVLVitenskapelig foredrag

Kva er eit godt FOU-arbeid?

Nyrnes, Aslaug. 2004, FOU-forum, Høgskolen i Bergen. HVLPoster

Artistic Research and Development (Artistic R & D) and Rhetoric - an outline.

Nyrnes, Aslaug. 2004, Konferansen Sensuous Knowledge, arr. Kunstfhøgskolen i Bergen. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5