Cristin-prosjekt-ID: 403501
Sist endret: 9. januar 2015 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 403501
Sist endret: 9. januar 2015 10:08
Prosjekt

Effekter av mobbetiltak i skolen (Olweus programmet)

prosjektleder

Jan Helge Kallestad
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Vitenskapsdisiplin

Emneord

Mobbing

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2004 Slutt: 1. september 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av mobbetiltak i skolen (Olweus programmet)

Sammendrag

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen/ Hemil-Senteret/ Olweus-gruppen. Temaet er mobbing i skolen, og utgangspunketet for prosjektet er de generelle positive effektene av "Olweus-programmet mot mobbing". I studien analyserer vi effektene av de ulike komponentene i tiltaksprogrammet. Målet med prosjektet er å publisere resultatene i internasjonale tidsskrift.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen/ Hemil-Senteret/ Olweus-gruppen. Temaet er mobbing i skolen, og utgangspunketet for prosjektet er de generelle positive effektene av "Olweus-programmet mot mobbing". I studien analyserer vi effektene av de ulike komponentene i tiltaksprogrammet. Målet med prosjektet er å publisere resultatene i internasjonale tidsskrift.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Helge Kallestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1