Cristin-prosjekt-ID: 403502
Sist endret: 11. februar 2005 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403502
Sist endret: 11. februar 2005 00:00
Prosjekt

Praksisopplæring i barnehageledelse: Hvis styrerne fikk bestemme....

prosjektleder

Jan Helge Kallestad
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Praksisopplæring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2004 Slutt: 1. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praksisopplæring i barnehageledelse: Hvis styrerne fikk bestemme....

Sammendrag

Prosjektet fokuserer på studenter i førskolelærerutdanningen som har fordypningsfaget "Organisasjon og ledelse i barnehagen". Prosjektet sikter mot å utvikle en bedre praksisopplæring for dise studentene. I første fase av prosjektet har kompetansen til barnehageledere i Bergen blitt kartlagt. På bakgrunn av dette materialet har ca 20 styrer blitt intervjuet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet fokuserer på studenter i førskolelærerutdanningen som har fordypningsfaget "Organisasjon og ledelse i barnehagen". Prosjektet sikter mot å utvikle en bedre praksisopplæring for dise studentene. I første fase av prosjektet har kompetansen til barnehageledere i Bergen blitt kartlagt. På bakgrunn av dette materialet har ca 20 styrer blitt intervjuet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Helge Kallestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1