Cristin-prosjekt-ID: 403510
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403510
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

"Eventyr på ville veier og det som verre var" Et kulturprosjektet (markering av Unionsoppløsningen)som skal ende ut i en forstilling/installasjon av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvannet.

prosjektleder

Kari Thorkildsen
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. april 2004 Slutt: 20. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Eventyr på ville veier og det som verre var" Et kulturprosjektet (markering av Unionsoppløsningen)som skal ende ut i en forstilling/installasjon av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvannet.

Sammendrag

Fordypningsenhetene drama, forming og musikk i førskolelærerutdanningen skal gjennomføre et kunstfaglig prosjekt våren 2005. Prosjektet inngår som en del av den nasjonale markeringen av unionsoppløsningen fra Sverige 1905. De involverte arbeider på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen. Vi ønsker å presentere 4 forestillinger over to dager i uke 11. Publikum blir barn i barnehager og småskole. Bergen by har fra nasjonalt hold fått tildelt perioden 1850 – 1905. Dette var en kulturell gullalder, og i vårt prosjekt tar vi utgangspunkt i gjenoppdagingen av folkeeventyrene. I løpet av 1800- tallet vokste det fram et brennende ønske om selvstendighet, og vår identitet ble styrket da vi ble oppmerksomme på vår kulturelle arv. Kulturprosjektet skal ende ut i en forstilling av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvann. Vi har valgt følgende tittel på prosjektet: Eventyr på ville veier og det som verre var. Vi vil ta utgangspunkt i sjangeren folkeeventyr, men vi ønsker at tittelen skal gi assosiasjoner og ideer til å skape nye uttrykk.

Vitenskapelig sammendrag

Fordypningsenhetene drama, forming og musikk i førskolelærerutdanningen skal gjennomføre et kunstfaglig prosjekt våren 2005. Prosjektet inngår som en del av den nasjonale markeringen av unionsoppløsningen fra Sverige 1905. De involverte arbeider på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen. Vi ønsker å presentere 4 forestillinger over to dager i uke 11. Publikum blir barn i barnehager og småskole. Bergen by har fra nasjonalt hold fått tildelt perioden 1850 – 1905. Dette var en kulturell gullalder, og i vårt prosjekt tar vi utgangspunkt i gjenoppdagingen av folkeeventyrene. I løpet av 1800- tallet vokste det fram et brennende ønske om selvstendighet, og vår identitet ble styrket da vi ble oppmerksomme på vår kulturelle arv. Kulturprosjektet skal ende ut i en forstilling av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvann. Vi har valgt følgende tittel på prosjektet: Eventyr på ville veier og det som verre var. Vi vil ta utgangspunkt i sjangeren folkeeventyr, men vi ønsker at tittelen skal gi assosiasjoner og ideer til å skape nye uttrykk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Gunvor Markhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Margun Boge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Ødemotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »