Cristin-prosjekt-ID: 403511
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403511
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Oljeutvinning. Metoder for økt utvinning og for miljøriktig utvinning - et prosjekt ved Institutt for akvakultur-, kjemi og bioingeniørfag

prosjektleder

Geir Martin Førland
ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikalsk kjemi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oljeutvinning. Metoder for økt utvinning og for miljøriktig utvinning - et prosjekt ved Institutt for akvakultur-, kjemi og bioingeniørfag

Sammendrag

Studering av to temaer knyttet til oljeutvinning. Første tema er skum/polymer/gel i økt utvinning og undersøkelse av løsningers skumstabilitet avhengig av surfaktantkonsentrasjon. Mekanismer som styrer skumstabilitet/destabilisering skal kartlegges for å forstå årsaken til skumnedbrytende effekt av enkelte oljer. Det andre temaet er innen adsorbsjon som renseteknologisk metode til å fjerne oljekomponenter fra vannfase. Ved adsorbsjon til surfaktantmodifiserte mineraler separeres små mengder organiske komponenter fra vannfase, utslipp til sjø reduseres.

Vitenskapelig sammendrag

Studering av to temaer knyttet til oljeutvinning. Første tema er skum/polymer/gel i økt utvinning og undersøkelse av løsningers skumstabilitet avhengig av surfaktantkonsentrasjon. Mekanismer som styrer skumstabilitet/destabilisering skal kartlegges for å forstå årsaken til skumnedbrytende effekt av enkelte oljer. Det andre temaet er innen adsorbsjon som renseteknologisk metode til å fjerne oljekomponenter fra vannfase. Ved adsorbsjon til surfaktantmodifiserte mineraler separeres små mengder organiske komponenter fra vannfase, utslipp til sjø reduseres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Martin Førland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1