Cristin-prosjekt-ID: 403516
Sist endret: 9. januar 2015, 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 403516
Sist endret: 9. januar 2015, 10:20
Prosjekt

Hvordan påvirker natur små barns lek ? En komparativ studie av små barns forhold til naturen, aktivitet og selvoppfatning i forskjellige kulturer.

prosjektleder

Frøydis Hausmann
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2004 Slutt: 1. september 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan påvirker natur små barns lek ? En komparativ studie av små barns forhold til naturen, aktivitet og selvoppfatning i forskjellige kulturer.

Sammendrag

I forskjellige kulturer/land er der i barnehager ulik vektlegging av små barns mulighet for naturopplevelser og fysisk lek. Dette prosjektet vil se nærmere på noen sammenhenger her.Første fase av prosjektet vil dreie seg om en gjennomgang av forskning på dette feltet - i Norge og internasjonalt Dessuten intervju av barn samt barnehagepersonale og studenter i førskolelærerutdanningen. Prosjektet er et samarbeid mellom tre høyskolelektorer som underviser i pedagogikk, naturfag og fys.fos.

Vitenskapelig sammendrag

I forskjellige kulturer/land er der i barnehager ulik vektlegging av små barns mulighet for naturopplevelser og fysisk lek. Dette prosjektet vil se nærmere på noen sammenhenger her.Første fase av prosjektet vil dreie seg om en gjennomgang av forskning på dette feltet - i Norge og internasjonalt Dessuten intervju av barn samt barnehagepersonale og studenter i førskolelærerutdanningen. Prosjektet er et samarbeid mellom tre høyskolelektorer som underviser i pedagogikk, naturfag og fys.fos.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frøydis Hausmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Randi Waage Gjertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Myklebust Lynngård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3