Cristin-prosjekt-ID: 403525
Sist endret: 9. mars 2005, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403525
Sist endret: 9. mars 2005, 00:00
Prosjekt

Eksempelets makt. Argumentasjon i nyere norske tekster for barn og unge

prosjektleder

Nina Goga
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap • Nordisk litteratur

Emneord

Didaktikk • Retorikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksempelets makt. Argumentasjon i nyere norske tekster for barn og unge

Sammendrag

Det primære tekstmaterialet er Einar Øklands Ingenting meir (1976), Svein Nyhus’ Verden har ingen hjørner (1999) og Ragnar Hovlands Verdt å vite [trur eg] (2002). Tekstene representerer et bredt register hva angår periode (fra 1976 til 2002), teksttyper (artikler, biografier, samtaler, oppslagsverk, punktrefleksjoner og fortellinger) og målgruppe (bildebøker, barnebøker og ungdomsbok), men har det fellestrekk at de turnerer små og store spørsmål av mer eller mindre etisk og filosofisk karakter på en essayistisk og didaktisk interessant måte. Å jobbe med essayistiske tekster vil si å lese i spennet mellom retorisk og poetisk teori. I omtalen av prosjektet ”Kunstfagdidaktikk” heter det blant annet at essayet ”er ei kompleks form som kombinerer logisk-argumentative, narrative og poetiske aspekt ved verbalspråkleg formidling, og som kan sjåast som ei etterlikna didaktisk handling”. Denne essayforståelsen vil være sentral i arbeidet med det primære tekstmaterialet Prosjektet skal se nærmere på det som kan betegnes som essayistisk samtalelitteratur eller argumenterende litteratur for barn og unge. Spørsmålet er derfor i hvilken grad slike tekster for barn og unge kan sies å fremme og utvikle evnen til kritisk refleksjon og argumentasjon. Aristoteles regnet eksempelet (paradeigma) som ett av retorikkens sentrale overbevisningsmidler. I lys av essayteori og aktuelle litteraturteoretiske problemstillinger knyttet til retorisk eksempelbruk (metode) skal jeg utforske det primære tekstmaterialet som barnelitterære essays med vekt på eksempelets status som retorisk argument i de ulike tekstene. Tekstene drar veksler på spenningen mellom essayets frie og dialektiske holdning til sitt emne og eksempelets didaktiske muligheter. Analysene skal undersøkehvordan eksemplene kan fungere dialektisk. Det vil si hvordan ett og samme eksempel kan oppfordre til både etterlikning og avstandstaking. Dernest er det aktuelt å undersøke om de dialektiske eksemplene kan etablere omdreiningspunkter for kritisk refleksjon. Der slike omdreiningspunkter etableres leverer de barnelitterære essay

Vitenskapelig sammendrag

Det primære tekstmaterialet er Einar Øklands Ingenting meir (1976), Svein Nyhus’ Verden har ingen hjørner (1999) og Ragnar Hovlands Verdt å vite [trur eg] (2002). Tekstene representerer et bredt register hva angår periode (fra 1976 til 2002), teksttyper (artikler, biografier, samtaler, oppslagsverk, punktrefleksjoner og fortellinger) og målgruppe (bildebøker, barnebøker og ungdomsbok), men har det fellestrekk at de turnerer små og store spørsmål av mer eller mindre etisk og filosofisk karakter på en essayistisk og didaktisk interessant måte. Å jobbe med essayistiske tekster vil si å lese i spennet mellom retorisk og poetisk teori. I omtalen av prosjektet ”Kunstfagdidaktikk” heter det blant annet at essayet ”er ei kompleks form som kombinerer logisk-argumentative, narrative og poetiske aspekt ved verbalspråkleg formidling, og som kan sjåast som ei etterlikna didaktisk handling”. Denne essayforståelsen vil være sentral i arbeidet med det primære tekstmaterialet Prosjektet skal se nærmere på det som kan betegnes som essayistisk samtalelitteratur eller argumenterende litteratur for barn og unge. Spørsmålet er derfor i hvilken grad slike tekster for barn og unge kan sies å fremme og utvikle evnen til kritisk refleksjon og argumentasjon. Aristoteles regnet eksempelet (paradeigma) som ett av retorikkens sentrale overbevisningsmidler. I lys av essayteori og aktuelle litteraturteoretiske problemstillinger knyttet til retorisk eksempelbruk (metode) skal jeg utforske det primære tekstmaterialet som barnelitterære essays med vekt på eksempelets status som retorisk argument i de ulike tekstene. Tekstene drar veksler på spenningen mellom essayets frie og dialektiske holdning til sitt emne og eksempelets didaktiske muligheter. Analysene skal undersøkehvordan eksemplene kan fungere dialektisk. Det vil si hvordan ett og samme eksempel kan oppfordre til både etterlikning og avstandstaking. Dernest er det aktuelt å undersøke om de dialektiske eksemplene kan etablere omdreiningspunkter for kritisk refleksjon. Der slike omdreiningspunkter etableres leverer de barnelitterære essay

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Goga

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Begreper på ulike måter.

Goga, Nina. 2010, Barnebokkritikk.no. HVLAnmeldelse

Sakprosa for barn og unge.

Goga, Nina. 2010, utenTitteltekst. HVLVitenskapelig foredrag

Hva ville barnelitteraturen vært uten Vestlandsforfatterne?

Goga, Nina. 2009, utenTitteltekst. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

En sirkel av dannelse. Ensyklopediske tekster for barn.

Goga, Nina. 2009, utenTitteltekst. HVLVitenskapelig foredrag

Drivgods og tankegods i to bildebøker av Stian Hole.

Goga, Nina. 2008, Ut frå det konkrete. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »